Friske meninger

NUPI fyller 60 år og trengs mer enn noen gang

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) leverer forskningsbasert kunnskap om komplekse internasjonale spørsmål i en stadig mer uforutsigbar verden. Her fra Sri Lanka, hvor mer enn  200 personer ble drept da koordinerte bombeangrep rammet luksushoteller og kirker på Sri Lanka første påskedag i år. Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB scanpix

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) leverer forskningsbasert kunnskap om komplekse internasjonale spørsmål i en stadig mer uforutsigbar verden. Her fra Sri Lanka, hvor mer enn  200 personer ble drept da koordinerte bombeangrep rammet luksushoteller og kirker på Sri Lanka første påskedag i år. Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB scanpix

Med faglig tyngde og evne til formidling leverer Norsk Utenrikspolitisk Institutt fortløpende viktige bidrag til det offentlige ordskiftet og utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det trengs.

Av Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann og stortingsrepresentant for Høyre

Et av Norges fremste samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer fyller 60 år.

Med faglig tyngde og evne til formidling leverer Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fortløpende viktige bidrag til det offentlige ordskiftet og utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det trengs.

Vital 60-åring

I år markerer vi 60 år siden opprettelsen av NUPI. Instituttet ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1959, med mandat om «å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning, og ved å spre informasjon om internasjonale forhold».

Det er en særdeles vital 60-åring vi markerer. Siden opprettelsen har NUPI levert forskning av høy kvalitet, ofte av betydning for utformingen av de lange linjer i norsk utenrikspolitikk. NUPI har dessuten spilt en viktig rolle i formidlingen av kunnskap om internasjonale utviklingstrekk, både for ekspertmiljøer og for de brede lag av folket.

NUPI er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål, med særlig betydning for norsk utenrikspolitikk. NUPI leverer forskningsbasert kunnskap om komplekse internasjonale spørsmål i en stadig mer uforutsigbar verden.

En uforutsigbar tid

Den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge befinner seg i er mer alvorlig enn på lenge. Uforutsigbarhet er betegnende for tiden vi lever i. Europa gjennomgår store økonomiske, politiske og institusjonelle endringer som det trengs kunnskap for å forstå, og forholde seg til. Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa. Europeiske land er Norges nære allierte, og EU er vår viktigste handelspartner.

I en uforutsigbar verden er kunnskap avgjørende for situasjonsforståelsen og kloke politiske avgjørelser. NUPIs innsiktsfulle analyser gir norske myndigheter trygghet for viktige veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Derfor er NUPI en sentral premissleverandør i det utenrikspolitiske ordskiftet i Norge.

NUPIs analyser er verdifulle i møte med en uforutsigbar og kompleks verden. Derfor trengs NUPI mer enn noen gang. For alle som følger NUPIs arbeid og har nytte av NUPIs forskning og formidling er 60 års jubileet en milepæl. En milepæl verdt å markere.

Til lykke med jubileet!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.