Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overleverte mandag forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til Olje- og energidepartementet.

NVE anser 13 områder (se faktaboks lenger ned i saken) som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

- Det er viktig å påpeke at dette kartet ikke viser hvor NVE mener det skal bygges vindkraft, og heller ikke at hele disse områdene skal bygges ut. Rundt en tredel av arealet i hvert område er allerede ekskludert som utbyggingsområde, sier NVE-sjef Kjetil Lund under pressekonferansen mandag.

- Må finne en balanse

Vassdrags- og energidirektør Lund pekte på at nesten alle fylker hadde områder som var godt egnet, men at flere hensyn må tas. NVE-sjefen pekte på Finnmark som et område med store vindressurser, men også et fylke med reindrift og begrenset nettkapasitet. Samme resonnement ble brukt i andre deler av Nord-Norge.

- Vi har veldig gode forutsetninger for kommersiell vindkraft. Men vi har også store friluftsverdier her i landet vårt. Det gjelder å finne en balanse, sier Lund.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier han har observert en økende interesse for vind i takt med at vindkraft begynner å bli lønnsomt. Ministeren har også merket seg at flere etterspør utbygginger til havs i form av for eksempel flytende havvind.

- Kostnadsforskjellen mellom vindkraft på land og vindkraft til havs er stor. Jeg ser ikke for meg vindkraft til havs som alternativ til norsk kraftforsyning, iallfall ikke de nærmeste årene, sier Freiberg under overleveringen mandag.

Derfor fokuseres det ikke mer på vannkraft

Freiberg har også notert at mange spør hvorfor Norge ikke ruster opp vannkraften i stedet.

- Jo, det gjør vi og det skal vi fortsette med. Men her er det heller ikke så mye mer å hente, som mange kanskje tror. Vannkraft og vindkraft passer godt sammen. Vannkraften gir balansekraft, mens vindkraft produserer mest om vinteren - når behovet er størst., sier olje- og energiministeren.

Freiberg sier NVEs forslag blir sendt ut på en bred høring og at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, organisasjoner og vindkraftbransjen selv skal inviteres til høringen, forsikrer Freiberg.

- Nasjonal ramme er ikke en utbyggingsplan, men et faglig kunnskapsgrunnlag. Vi håper på gode innspill og en saklig debatt. Nå skal vi bruke tiden vi trenger til å få til dette på best mulig måte, sier olje- og energiministeren.

Ved utgangen av 2018 var det 610 operative vindturbiner i Norge, fordelt på 35 forskjellige vindkraftverk. Disse produserer i et normalår 5,3 TWh. Når alle vindkraftverkene som er under utbygging blir ferdigstilt, vil den samlede estimerte produksjonen øke til 12,2 TWh.

Det finnes også 37 vindkraftprosjekter med endelig konsesjon der byggingen ikke har startet. Den samlede produksjonen fra disse er estimert til cirka 10,7 TWh.

Forslaget består av to deler:

1. Oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på omgivelsene.
2. Kart som peker ut de mest egnede områdene for vindkraft.