- Skredet pågår fortsatt, melder NVE klokka 12.30 etter kvikkleirskredet i Gjerdrum kommune natt til onsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er på plass og bistår politiet og kommunen.

- Ikke kontroll

Regionleder Toril Hofshagen I NVE sier raset i Gjerdum er blant de større i Norge.

– Det er fortsatt avskallinger, og det er ikke kontroll, sier hun til NTB.

På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor NVE ikke hadde farevarsel ute for dette området svarer NVE at de ikke kan varsle kvikkleirskred slik de kan varsle fare for jordskred.

- Kvikkleireskred omfattes ikke av jordskredvarselet, sier Martine Frekhaug i NVE til Nettavisen.

Fjernet jordskredvarsel

Tirsdag, dagen før det store raset i Gjerdrum, hadde NVE ute et jordskredvarsel for Østlandet, men dette ble i løpet av dagen endret fra gult til grønt. Varselet hadde da ligget på gult nivå siden søndag.

Bakgrunnen for at NVE gikk bort fra gult varsel var at det var lite nedbør og lavere temperaturer i vente, får Nettavisen opplyst. Mens jordskred kan utløses av mye nedbør og stor vannmetning i bakken, kan kvikkleirskred like gjerne utløses av annen aktivitet.

- Se etter oppsprekking og utglidninger

«Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå. Det er imidlertid viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger», skriver NVE på sine nettsider onsdag.

Frekhaug sier til Nettavisen at kvikkleirskred ikke omfattes av jordskredvarslingen fordi det er helt andre prosesser som utløser disse skredene. Hun peker på langvarige og spesielle prosesser som fører til kvikkleireskred og sier dette nødvendigvis ikke er direkte knyttet til aktuell vær. Tidspunkt for kvikkleireskred kan derfor ikke varsles, ifølge NVE.

Området er kartlagt

Området som nå er rammet i Ask i Gjerdrum har tidligere vært kartlagt, og det er kjent at det er kvikkleire i området, skriver NVE på sine nettsider. Det opplyser også noen av de evakuerte Nettavisen har snakket med.

«Fortløpende vurderinger gjøres, basert på oppdatert informasjon fra helikoptre og droner som er inne i området, i tillegg til kunnskap om grunnforholdene i området. NVE benytter geoteknisk kompetanse fra NGI i tillegg til egne fagressurser».