Gå til sidens hovedinnhold

NVE vil åpne fem områder for havvindkraft

Oslo (NTB): Norges vassdrags- og energidirektorat foreslår at fem havområder skal åpnes for vindkraftutbygging.

- Norge har store havområder med gode vindforhold, og vi trenger mer fornybar energi. Derfor har vi nå en grundig prosess for å finne de beste områdene for havvind. Tidspunkt for eventuell utbygging vil avhenge av utvikling i teknologi, kostnader og etterspørsel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

NVE anbefaler i første omgang åpning av områdene Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen - Sørøya nord.

Disse områdene skiller seg ut som områder med svært gode teknisk-økonomiske forhold og de samlede konsekvenser er vurdert som akseptable. For Gimsøy nord og Nordmela gjør de samlede konsekvensene for arealbruks- og miljøinteresser at områdene ikke prioriteres åpnet for vindkraftutbygging i første omgang.

Anbefalingen som fredag ble sendt til Olje- og energidepartementet er gjort på bakgrunn av tolv fagrapporter. Rapportene er utført av en referansegruppe bestående av NVE, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning samt flere konsulentselskaper. (©NTB)