Tidligere journalist Eivind Pedersen, som har jobbet med Baneheia-saken i over 23 år, lanserer i disse dager boken «I skyggen av Viggo». Der greier han ut om hvordan han har opplevd å jobbe med saken gjennom så mange år.

En det rettes kraftig kritikk mot i boken, er Viggo Kristiansens tidligere forsvarer, Sigurd Klomsæt.

Pedersen beskriver i boken hvordan han fra 2008 til 2011 jobbet tett med advokaten, før samarbeidet skar seg og de brøt kontakten.

Mener Klomsæt loppet Kristiansen-familien for penger

Pedersen tar til orde for at Kristiansen-familien ble økonomisk utnyttet av advokaten. I boken gjengis en oversikt over advokatutgiftene Viggo Kristiansens far, Svein Kristiansen, hadde i perioden 2009 til 2012. Oversikten er laget av Viggo Kristiansens støttespiller gjennom mange år, Terje Helland.

Sakens kjerne er at det ble opprettet en klientkonto der Svein Kristiansen satte inn penger som skulle dekke advokatutgiftene til Klomsæt. I skrivet som er sitert i boken påstås det at flere større beløp ikke ble fakturert via klientkontoen, men direkte til Svein Kristiansen.

Det vises også til at Klomsæt fikk innvilget 100 timer til å jobbe med Baneheia-saken av Gjenopptakelseskommisjonen på et tidspunkt, og da fakturerte både «staten og klienten» samtidig.

– Klomsæt hentet de pengene han kunne fra familien Kristiansen. Han har også dobbeltfakturert. Han fakturerte familien Kristiansen mens han samtidig fikk 100 timer fra gjenopptakelseskommisjonen. Penger som aldri kom innom klientkontoen, sier Pedersen, og legger til:

– Klomsæt kan ryke på dette, hvis det ikke er foreldet.

Sigurd Klomsæt sier til Nettavisen at han «selvsagt ikke har dobbeltfakturert familien» og at alt av arbeid og kostnader er redegjort for og dokumentert for foreldrene». Les hele tilsvaret fra Klomsæt lenger ned i saken.

Nettavisen har også forsøkt å kontakte Svein Kristiansen, men har ikke lyktes. Overfor Fædrelandsvennen sier Kristiansen at han hadde store advokatutgifter til Klomsæt i perioden, men at han ikke ønsker å kommentere påstanden om at advokaten på et tidspunkt skal ha dobbeltfakturert.

– Jeg ønsker ikke å si så mye om pengene vi måtte betale, men det viktigste er at vi fikk guttungen ut av fengsel. Vi har levd på sparebluss i mange år. For meg var det jækla mye penger å betale. Jeg var bare en vanlig arbeider og måtte tjene dem på ærlig vis som alle andre, sier Kristiansen til avisen.

– Fikk utlevert klausulerte dokumenter

En av påstandene Pedersen retter mot Klomsæt, er at han løy for å beholde advokatbevilgningen sin.

Til Nettavisen – og i boken – forteller Pedersen at han fikk innsyn i alle dokumentene i Baneheia-saken i 2008. Klomsæt hadde da ikke satt seg inn i saken, mens Pedersen hadde allerede jobbet med den i flere år, påstår sistnevnte i boken.

– Klomsæt hentet alle saksdokumentene i politihuset og ga dem til meg. I lang tid var jeg den eneste som satt med dokumentene. Vi inngikk en avtale, der jeg ringte rundt og presenterte meg som journalist som sammen med Klomsæt så om det var grunnlag for å gjenoppta saken. Spørsmål som jeg måtte ha til politi og andre, ble stilt gjennom Sigurd Klomsæt, fordi han som advokat hadde større mulighet til å få svar, sier Pedersen.

I sammenheng med dette arbeidet kontaktet Pedersen i 2010 et vitne, som var å finne i sakens dokumenter, som han mente det kunne være verdt å ta en prat med.

Vitnet var ikke interessert i å snakke med Pedersen, og fattet mistanke om at Pedersen hadde hatt tilgang til sakens dokumenter. Dermed varslet han heller politiet i Kristiansand om at han hadde blitt kontaktet av en journalist.

«Dokumentene må ikke kopieres til annet enn advokatens eget bruk uten politiets tillatelse. De må ikke overleveres andre, og heller ikke forevises til andre uten politiets tillatelse», heter det i et utdrag fra boken.

Da fattet politiet mistanke om at Klomsæt hadde delt saksdokumentene med Pedersen. Dokumentene var klausulert og med det krevde de godkjenning av politiet for å kunne deles videre. Kristiansand-politiet varslet så Statsadvokat Jostein Johannessen, som skrev en disiplinærklage mot Klomsæt til Advokatforeningen i Oslo.

Pedersen skriver i boken at Klomsæt da i hui og hast ville ha kassene med saksdokumenter tilbakelevert. Pedersen beskriver at han overleverte kassene med Baneheia-saksdokumentene tilbake til Klomsæt på en bensinstasjon kveldstid.

Mener Klomsæt løy

Disiplinærnemnden hadde da innstilt på at Klomsæt skulle miste bevilgningen.

Disiplinærnemnden hadde lagt til grunn at «Klomsæt har gitt journalist Eivind Pedersen innsyn i disse dokumentene. Slikt innsyn ville være i strid med politiets pålegg», og oppsummerte at forholdet var et brudd på flere punkter i advokatforskriftens bestemmelser om god advokatskikk, skriver Pedersen i boken.

Da Klomsæt skulle forklare seg for nemnda mener Pedersen at advokaten da nektet for å ha gjort noe som var i strid med god advokatskikk. Pedersen mener Klomsæt da løy overfor nemnda og da nektet for å ha gitt ham dokumentene.

I 2011 kom advokatbevillingsnemnden med sin avgjørelse som falt ned på at Klomsæt ikke hadde gjort noe galt, basert på undersøkelsene og Klomsæts egen forklaring.

«Slik saken fremstår for Advokatbevillingsnemnden, finnes ikke grunnlag for kritikk av advokat Klomsæt», heter det i skrivet som er gjengitt i boken.

Klomsæt gikk med det fri uten noen form for reaksjon. Til Nettavisen sier advokaten at han nøyer seg med å vise til den behandling som fant sted i 2011.

– Nemnden fant ikke grunnlag for å kritisere meg uavhengig av hva Pedersen påstår, sier Klomsæt.

– Svertekampanje

Advokat Klomsæt sier at han synes det er trist å registrere det han opplever som en svertekampanje mot ham.

– Jeg er stolt over å ha bidratt til at Viggo fikk sin sak gjenåpnet og nå ser ut til å bli endelig frifunnet. Det har vært en kamp. Det kan allikevel ikke være slik at advokater ikke skal kunne ta betalt for arbeid de gjør for sine klienter. Jeg har også vært tidlig ute med å kreve erstattet alle familiens kostnader, noe jeg er trygg på at de vil få, sier advokaten.

Om påstandene at han dobbeltfakturerte, altså fakturerte både Kristiansens familie og myndighetene samtidig, kjenner advokaten seg ikke igjen i – og sier ikke stemmer.

– Det ble underveis tilkjent 100 timer fra kommisjonen. Jeg har arbeidet flere tusen timer med saken. Det er selvsagt ikke dobbeltfakturert familien noe som helst. Alt av arbeid og kostnader er redegjort for og dokumentert for foreldrene. Alt arbeid og kostnader er gjort i henhold til avtaler med foreldrene, sier han.

– Gjort korrekt

Til påstander om klientkonto sier Klomsæt det på generelt grunnlag kan sies at Pedersen har misforstått fullstendig hvordan advokaters klientkonto håndteres.

– Betaling gjennom oppnevning fra retten (her Kommisjonen) skal aldri innom noe klientkonto. All håndtering av midler er på alle måter gjort på korrekt måte, mener han.

Advokaten sier også at han ser på advokatbevillingsnemndens avgjørelse i klagesaken mot ham i 2011 taler for seg selv.

– Pedersen med sin fremferd og uprofesjonalitet gjorde mulig og påstand om hva journalisten Pedersen skal ha fått av meg eller ikke nøyer jeg meg med å vise til den behandling som fant sted i 2011. Nemnden fant ikke grunnlag for å kritisere meg uavhengig av hva Pedersen påstår, avslutter han med.