OSLO (Nettavisen): Partiene som vil danne et nytt rødgrønt byråd i Oslo vil prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.

Det går fram av byrådsplattformen som ble presentert tirsdag. Andre støtteordninger som foreslås gjelder lading, bildeling, lastesykler og energieffektivitet, urbant landbruk, parsellhager, overvannstiltak på private bygg, hjelp til beboere i kommunale boliger og generelt støtteordninger som skal oppmuntre til miljøvennlig byliv.

Et gratis, kjøttfritt skolemåltid, gratis skolefritidsordning til flere Oslo-barn, rask stans i salget av nye fossilbiler og økt betaling av bompenger og parkering for nye fossilbiler fra 2020. Det er noe av satsingen Arbeiderpartiet, MDG og SV presenterte i sin nye byrådsplattform.

De tre samarbeidspartiene mangler to mandat for å sikre flertall. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ville ikke si mer om dette på pressekonferansen enn at de har hatt sonderingsmøter med både Rødt og Venstre.

Nyhetsstudio: Oslo-byrådets erklæring

Presenterer byrådet onsdag

Det nye byrådet presenteres onsdag, samme dag som det nye byrådet skal konstitueres.

Siden 20. september har Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG) forhandlet om en ny byrådsplattform i Oslo for perioden 2019-2023.

Resultatet av forhandlingene ble presentert på en pressekonferanse i Prindsens hage i Oslo sentrum. Partiene har forhandlet i Mangelsgården den siste måneden.

Last ned og se byrådsplattform for Ap, MDG og SV 2019-2023 her (PDF)

Vil kutte billettprisene

I plattformen loves det flere grønne arbeidsplasser, billigere kollektivtilbud og flere sykkelveier.

«Byrådet vil prioritere ny T-banetunnel gjennom sentrum inkludert Majorstuen stasjon, Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg, utbygging av sykkelveier og trikkeprogrammet. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet med flere avganger, vedlikeholde T-bane- og trikkenettet, og kutte billettprisene slik at det lønner seg å reise miljøvennlig», heter det blant annet i dokumentet.

I første omgang sier partiene at de vil kutte prisene på enkeltbilletter med 20 prosent og utvide familierabatten.

Stanse salget av nye fossilbiler

Partiene lover at alle biler i Oslo skal være utslippsfrie innen 2030.

- Klimakrisen må løses av oss. Den må løses her , og den må løses nå, sa Arbeiderpartiets Raymond Johansen på pressekonferansen.

- Vi ønsker en rask stans i salget av nye fossilbiler i Oslo og vil jobbe for at alle nye fossibiler solgt fra 2020 må betale mer i bompenger og parkering.

Elbileiere må belage seg på å betale for parkering, men skal fortsatt slippe billigere unna.

20 km/t nær skoler

Byrådet i Oslo ønsker å fortsette prosessen med å nedjustere fartsgrensene i hovedstaden, heter det i dokumentet. Partiene vil jobbe for at standard fartsgrense skal nedjusteres fra 50 til 30 kilometer i timen, og de ønsker en forsøksordning med 20 km/t i nærheten av skoler. De skriver også at de ønsker å få ned trafikk og fart på E6 i sørvest, samt E18 mot Bærum.

Skrote E6 Oslo øst

Byrådet slår for første gang kategorisk fast at de ønsker å skrote E6 Oslo Øst, tidligere kjent som Manglerudtunnelen, som skal legge E6 i tunnel under Ryen/Manglerud.

De står også fast på at E18 Vestkorridoren ikke kan bygges. I stedet foreslår byrådet tiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming, lavere fartsgrense og planting av flere trær.

«Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og at store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, ikke kan gjennomføres. Byrådet vil jobbe for strakstiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming, lavere fartsgrense og planting av flere trær», står det i byrådsplattformen.

Kjøttfritt skolemåltid

Skolemat er viktig for å gjøre det lettere for elevene å holde konsentrasjonen, mener samarbeidspartiene. De lover et gratis, kjøttfritt måltid til alle i løpet av skoledagen.

Videre skal ordningen med gratis frukt og grønt videreføres til alle ungdomsskoleelever.

På barnehagesektoren vil byrådet satse videre på gratis AKS. Ordningen er så langt innført i åtte bydeler. Nå vil de ha en trinnvis utvidelse av tilbudet til 2. og 3. trinn i bydelene som i dag kun har gratis deltidsplass på 1. trinn.

«Videre opptrapping skal vurderes i perioden når 2. og 3. trinn er ferdig utrullet», heter det.

Vil ha ny institusjonstilbud for unge kriminelle

Byrådet sier de vil ta initiativ til avtale med politiet om fast politikontakt på alle ungdoms- og videregående skoler. Byrådet vil styrke hjelpetilbudet til ungdom med voldsproblemer og de vil ha et nytt institusjonstilbud for unge som begår alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger. Byrådet sier dessuten at de vil arbeide for at staten skal innføre forbud mot å kjøpe macheter.

Borgen blir ordfører

Mandag kveld godkjente partiene byrådserklæringen, og tidligere på dagen fikk Nettavisen bekreftet at Marianne Borgen (SV) får fortsette som ordfører i fire nye år.

- Forhandlinger er alltid både spennende og krevende, og det har disse forhandlingene også vært, sa Borgen, som var ydmyk for tilliten hun nå har fått. Formelt blir hun valgt til ordfører i Oslo bystyres konstituerende møte onsdag.

Byrådspartiene er imidlertid avhengig av støtte fra Rødt eller Venstre får å få flertall i bystyret, men det er foreløpig ikke gjort noen avtale med noen av disse partiene.