Gå til sidens hovedinnhold

Ny, felles tannklinikk

Barn fra bydelene Østensjø og Nordstrand har nå fått en felles tannklinikk på Ryen.

RYEN: Tidligere har det vært tannklinikker på både Brannfjell og Høyenhall skole. De ble begge lagt ned denne måneden. Nå har det åpnet et stort 10-roms tannlegekontor i Ryensvingen istedenfor.

– Alle barna som soknet til disse tannklinikkene vil nå få sin behandling her. Det er de samme behandlerne, men i en helt ny klinikk, sier klinikkfullmektig Bente Bratlie.

Klinikken er underlagt Tannhelsetjenesten Oslo KF.

Gratis til man er 18 år

Den nye tannklinikken er lokalisert i samme bygg som Østensjøs bydelsadministrasjon. Tannhelsetjenesten i Oslo gir tilbud til barn og unge fra fødsel og ut det året de fyller 18 år.

– I tillegg gir vi tilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie. Ungdom som fyller 19 og 20 år i behandlingsåret får også et tilbud. De må betale en egenandel på 25 prosent av departementets takster, forteller Bratlie.

Tilbudet til rusmisbrukere er avgrenset etter spesielle kriterier. Utenom klinikkens åpningstider har alle disse gruppene også tilgang på gratis hjelp ved tannskader eller tannverk hos Tannlegevakten i Oslo.

– Tannhelsetjenesten i Oslo utarbeider også behandlings- og kostnadsoverslag der det søkes om sosial stønad til tannbehandling, forteller Bratlie.

Gjelder mange skoler

Tilbudet er for elever ed Manglerud skole, Høyenhall skole, Abildsø ungdomsskole, noen fra Ryenberget skole, Kastellet skole, Bekkelaget skole, Nedre Bekkelaget skole, Brannfjell skole og Ekeberg skole. Alle som hører under disse skolekretsene, og er i alderen 3–20 år, skal nå få behandling på Ryen. Det skal også beboere på Manglerudhjemmet, Østensjø bo- og service senter, Bryn boliger, Conrad Svendsen senter, Kvinnetiltaket Bryn, Bekkelagshjemmet, hjemmesykepleiepasienter og psykisk utviklingshemmede.

På sikt ønsker tannklinikken å åpne dørene for ordinære kunder også.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag