Gå til sidens hovedinnhold

Ny giv for Røatunnel

Bilistene fra Bærum må forberede seg på lange køer når tunnelaktivistene skal gjennomføre trafikkaksjoner. Nå skal det bli Røatunnel.

Røa: Under torsdagens møte om Røatunnel, som ble arrangert av Røa Vel, ble en rekke tiltak vurdert for å få fortgang i bygging av Røatunnel. Blant disse var trafikkaksjoner i Røakrysset.
- Vi må sette makt bak kravet om Røatunnel nå. Dette er en sak vi har jobbet med i 30 år og nå er det viktigere enn noensinne å få gjennomgangstrafikken til og fra Bærum vekk fra Røakrysset. Vi nærmer oss 30 000 biler gjennom dette krysset, hver dag hele året. Den viktigste oppgaven er å få tunnelprosjektet inn i Oslopakke 3, som er vårt eneste håp om en løsning før 2015, sa leder av Røa Vel, Kjell Fr. Jacobsen.
Trafikkaksjoner
Tunnelaktivistene er oppmuntret av hva Aksjon Vern Husebyskogen har oppnådd ved massemobilisering, som viser at aktiv og strukturert jobbing for en viktig sak i lokalmiljøet gir god respons.
Karoline Herlofsen som er leder av tunnelgruppen i Røa Vel, skisserte hovedlinjene i det videre arbeidet for Røatunnel.
- Etter hvert som frivillige slutter seg til vil vi stable på beina fire grupper. I tillegg til en aksjonsgruppe, skal en gruppe arbeide overfor politikerne og en annen overfor Plan- og bygningsetaten. Vi skal også ha en mediegruppe. Alt vi gjør skal være samordnet, hvor det blant annet er viktig å kommunisere overfor omverdenen hvorfor vi for eksempel gjennomfører trafikkaksjoner. Det vil ramme Bærumsbilistene, men det er nødvendig for å få fokus på saken. Også Bærumsbeboerne vil være tjent med en tunnelløsning, spesielt i lys av den utbygging som foregår og vil komme på Fossum, sa Herlofsen.
Oslopakke 3 består av statlige og kommunale milliarder til ulike trafikktiltak i Oslo og Akershus. I det opprinnelige forslaget til Oslopakke 3 fra Høyre, Venstre og KrF i de to fylkene er Røatunnel inne som miljøtunnel med 700 millioner kroner. Det er usikkert hva for eksempel Arbeiderpartiet og FrP vil komme frem til i de videre forhandlingene.
Avgjørende fase
Bydelsutvalgets leder, Elin Horn Galtung, appellerte til de cirka 50 fremmøtte i Samfunnshus Vest og til bydelens innbyggere. Hun viste til at det nå er regelmessige møter for å få Oslopakke 3 på plass og at saken nå er i en avgjørende fase.
- Dette er en sak iherdige aktivister har jobbet med i årevis, men for å lykkes må vi bli flere. Vær så snill. Bli med og gjør en innsats i dette arbeidet. Det er ikke minst viktig når det skal bygges 600 nye boliger her, sa Galtung, som trodde at politikere lenger opp i systemet hadde godt av å bli lenket fast i Røakrysset, slik at de kunne føle forholdene på kroppen.
På møtet var det flere som meldte seg til innsats, men dette er bare begynnelse for den videre aksjonen. - Alle som vil gjøre en innsats, stor eller liten, er velkomne. Det er ikke farlig å melde seg, og enhver kan bidra etter eget ønske. En tunnel er det eneste som kan gjøre det levelig for alle de som bruker Røa sentrum, sa Herlofsen.
De som vil gjøre en innsats kan kontakte Røa Vel på postroa-vel.no eller telefon 22 50 91 66. En egen nettside, www.roatunnelen.no og Røa Vels egne sider, www.roa-vel.no har informasjon om arbeidet og påmelding.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen