Gå til sidens hovedinnhold

Ny granskning av Per Arne Olsen

Enstemmig konklusjon i kontrollutvalget i dag.

Det er ikke bare politiet og Økokrim som skal se på korrupsjonsanklagene som er rettet mot Frps nestleder Per Arne Olsen.

- VI har besluttet å iverksette en utredning av de etiske sidene ved «garasjesaken», sier leder Harald Haug Andersen (Ap) i kontrollutvalget til Tønsberg kommune.

Haug forteller at vedtaket i dagens møte var enstemmig, hvilket betyr at Olsens partifelle, Bjørn Egil Kristiansen, også ønsket dette.

Les Stavrums kommentar: Grove påstander ryster Frp

Broren kom ikke
- Deltok alle utvalgets medlemmer på møtet i dag?

- Nei, Høyres Liten Andersen hadde meldt forfall. Hennes vara Pål Olsen, som er Per Arne Olsens bror, deltok ikke. Han ville uansett blitt erklært inhabil, forteller Haug.

- Hva vil dere se spesielt på?

- Vår vinkling er hovedsakelig det etiske reglementet som kommunen vedtok i 2007, sier Haug Andersen til Nettavisen.

Der heter det blant annet at:

«Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.»

- Det er ingen gledens dag, men vi må gjøre våre jobb og se på politikernes handlemåte - deres etiske adferd, hvilke saker de kan engasjere seg i - se til at de ikke blander sammen rollene.

Ripe i lakken før
- Hva skjer videre i denne saken?

- Hvis vi kommer frem til at dette er et etisk overtramp, fremmer vi en innstilling til bystyret. Det har vi gjort tidligere i forhold til Olsen - i den såkalte Ungbo-saken, hvor vi kom frem til at her var det et etisk overtramp. Det var bystyret enig i, med unntak av stemmen fra Frp.

Kontrollutvalget skal ha et nytt møte 23. november, og Haug Andersen håper de kan konkludere innen den tid.

Reklame

Bestselger: Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken