Justis- og beredskapsdepartementet har nå sendt ut en ny instruks til utlendingsmyndighetene om hvordan bortvisningsreglene skal praktiseres overfor såkalte «hatpredikanter». Det kommer frem i en pressemelding Nettavisen har fått innsyn i.

- Vi ser at utlendinger som sprer et hatefullt og ekstremistisk budskap som kan inspirere til vold, i noen tilfeller bør bortvises av hensyn til offentlig orden. Derfor har vi sendt en instruks til utlendingsmyndighetene som tydeliggjør regelverket og legger til rette for en konsekvent praksis, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Hun sier videre at man i Norge har et solid regelverk for å forhindre at utlendinger som kan utgjøre en trussel reiser inn i landet.

Les også: Mæland om hjemme­kontor-trussel: - Viktig å ta dette på alvor

Bevisstgjøring

Overfor Nettavisen forklarer Mæland at de rettslige mulighetene vil være de samme som før, men at det er handlingsrommet for bortvisningsregelen som tydeliggjøres. Det betyr at det i noen tilfeller kan være grunnlag for bortvisning.

- Etatene instrueres om å vurdere bortvisning i de sakene som måtte dukke opp, også tvilstilfellene, sier hun til Nettavisen.

Videre sier Mæland at etatene også instrueres om å vurdere tiltak og retningslinjer som kan bidra til å identifisere potensielle saker.

- Målet er at instruksen bidrar til en bevisstgjøring og at etatene identifiserer potensielle bortvisningssaker. Instruksen kan gi støtte til å fatte bortvisningsvedtak man kanskje ikke ville gjort tidligere, i mangel på tydeliggjøring, sier hun.

Les mer: Mæland: - Det er veldig provoserende. De kommer til å bli tatt

Sanksjonsliste i Danmark

Danmark har innført en sanksjonsliste for hatpredikanter, og oppføring på denne listen innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengen - inkludert Norge. Det skriver departementet videre i pressemeldingen.

- Hatpredikanter på den danske sanksjonslisten med innreiseforbud vil bli bortvist fra Norge. Jeg vil understreke at vi skal ivareta både ytringsfriheten og religionsfriheten, sier Mæland og fortsetter:

- Samtidig må det også understrekes at trossamfunn og andre organisasjoner i Norge har et ansvar for hvem de inviterer til å holde foredrag og delta i arrangementer.

Les også: Polititopper og studenter i sjokk etter rapporter om «knulle-torsdag» og seksuell trakassering på Politihøgskolen