Gå til sidens hovedinnhold

Ny Lodalen skole i 2017

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo mener det er satt av alt for lite uteplass til barna i planleggingen av den nye skolen i Lodalen.

GAMLE OSLO: Enten bør utearealet til elevene bli større, ellers bør antall elever minskes.

Det mener bydelsdirektøren i Gamle Oslo bør være lokalpolitikernes innspill i forbindelse med reguleringsplanforslaget som nå er ute på høring.

Dette planforslaget skal tilrettelegge for en skole med 840 elever i 1. - 7.klasse.

Ferdig i 2017

Det er lagt opp til et skolebygg i fem etasjer mot nord og seks etasjer mot skolegården i sør.

Les også: Foreløpig seier til elever fra Oslo øst

Planen er at den nye skolen skal stå ferdig i 2017.

Den nye skolen i Lodalen kan ifølge planleggerne da dekke kapasitetsbehovet i Etterstadområdet. Samtidig regner man med at skolen kan fungere som avlastning mot Høyenhall når det er behov for det.

8,5 kvadratmeter per elev

Tomten er positiv til å bruke tomta, Brynsengfaret 8-12 rett ved Brynseng t-banestasjon, til skoleformål, men altså veldig skeptisk til det foreslåtte utearealet.

Les også: Mange berøres av ny skoleplan

Selv om det er ikke vedtatt en arealnorm for skolenes uteareal i Oslo og ikke finnes noe krav til minsteareal per elev, mener bydelsdirektøren 8,5 kvadratmeter uteoppholdsareal per elev blir for lite.

"Uteområder i annen rekke"

"Byvekst, fortetting og press på arealene gjør at barn og unges behov for uteområder ofte stiller i annen rekke i reguleringssaker, især gjelder dette behovene for eldre barn og ungdom som gjerne har behov for større sammenhengede arealer enn mindre barn. Dermed blir skolens rolle som arena for lek og opphold i skoletiden og også etter skoletid desto mer viktig" skriver bydelsdirektøren i innstillingen til lokalpolitikerne.

Les også: – Supert med superkube!

Bydelsdirektøren anbefaler også politikerne om å komme med oppfordringer når det gjelder energieffektivitet og grønne løsninger i bygningsmasse og anlegg. I tillegg bør det satses på grønne tak for å minske luftforurensing og overvannsproblematikk, mener bydelsdirektøren.

Tidligere var det planer om å integrere sykehjem i planene. Kombinasjonen sykehjem/skole møtte kritikk og sykehjemmet er nå ute av planen.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har møte torsdag 14. november.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren