Er ikke sexen frivillig, så er den ulovlig. Det er den nye sex-lovens grunnleggende prinsipp.

Sverige har nylig vedtatt en samtykkelov. Flere handlinger blir kriminalisert og straffen blir skjerpet. Grunnprinsippet i loven er at sex skal være frivillig, er den ikke frivillig så er den ulovlig, melder SVT Nyheter.

Les mer: Foreslår ny lov i Sverige: - Åpenbart at menn ikke vet at sex skal være frivillig

Skjerpede krav

Det blir forbudt å ha sex med en person som ikke uttrykkelig har sagt ja, eller som aktivt viser at en vil delta.

Det kreves ikke lenger at gjerningsmannen har benyttet seg av vold, trusler eller utnyttet offerets situasjon.

Lovforslaget har møtt kritikk fra flere hold, blant annet for at loven er for uklar. Regjeringen har imidlertid avklart hvordan domstolen skal vurdere saken.

Tydelig samtykke

Når det skal vurderes om det er frivillig eller ikke, så vil det bli tatt hensyn til om samtykket er blitt uttrykt i ord, handling eller på annen måte, heter det i lovteksten.

- Men vi endrer ikke grunnprinsippet, det skal være frivilligheten som skal være avgjørende om det er et overgrep som har funnet sted eller ikke. Det skiller seg fra dagens lovgivning, der man må bevise at det har forekommet vold, trusler, tvang eller om fornærmede har vært i en spesielt utsatt situasjon, sa justisminister, Morgan Johansson (S) når regjeringen la frem forslaget for riksdagen i mars, skriver SVT Nyheter.

Les mer: Luksusprostituert: - Det verste med jobben min er ikke sex med fremmede

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her