Hovedstaden har mer eller mindre vært nedstengt siden november. Det siste lyspunktet var så vidt å spore på sommeren. Men det begynner å bli lenge siden.

Etter at den britiske mutanten inntok Oslo har smittetallene gått i været. Bydel Stovner har passert 1662 smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene. Til sammenligning ligger landet i sin helhet på 227 smittede per 100.000 innbygger.

Tallene har fått byrådet til å iverksette de strengeste tiltakene siden mars i fjor. I tillegg har byrådet iverksatt egen skolestengning for de seks bydelene med høyest smitte.

Les mer: Store kontraster på Stovner: Flere korona-verter settes inn i kampen mot skyhøy smitte

På Nettavisens nye koronamåling får imidlertid byrådslederen gode skussmål fra befolkningen. På en skala fra 0-100 rangeres Oslo kommunes håndtering av smitten på 69. Når de blir spurt spesifikt om Johansens håndtering, øker tallet til 72.

– Gjorde meg litt lettet

Målingen er gjennomført av Sentio med 815 respondenter i perioden 12. – 16. mars.

Kommunen får også positiv tilbakemelding om informasjonen om koronaviruset. Med en score på 78 er innbyggerne svært tilfreds med informasjonen.

– Dette er veldig hyggelig. Jeg må si at denne målingen gjorde meg litt lettet. For vi har holdt dette gående i en lang stund med veldig inngripende tiltak, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Nettavisen.

Les mer: Slår alarm om barnehagene: - Vi nærmer oss en grense

Målingen er en real vitamininnsprøytning for de som styrer byen fra rådhustårnet.

– Jeg tolker målingen som at tiltakene vi har innført, og måten vi har håndtert det på, stemmer overens med hva folk forventer av oss. Jeg er veldig glad for det. Vi er helt avhengig av at håndteringen har oppslutning i befolkningen. Vi skal tross alt få folk til å følge regler som er veldig inngripende i livene deres, sier han.

Det er kun ti prosent som oppgir å være «svært» eller «noe» misfornøyd med Raymond Johansens håndtering av koronasituasjonen. Hele 65 prosent sier svært eller noe fornøyd.

Det nyeste grepet av byrådet var å stenge skolene for 5. – 7. trinn i bydelene med desidert mest smitte. Også her er det stor støtte blant befolkningen. 68 prosent sier det var riktig, mot 20 prosent som sier nei. 11 prosent sier vet ikke.

– Denne sterke støtten betyr vel at dere burde gjort dette grepet tidligere?

– Altså, det har jo vært ulike tiltak mellom bydelene i lang tid. Vi har mye mer testing og oppsøkende virksomhet i de mest smitteutsatte bydelene. Så forsterket vi dette ved å ikke ha fysisk oppmøte på 5. – 7. trinn i de mest utsatte bydelene, forklarer Johansen.

Les også: Intern video i Oslo-skolen avslører: – Går feil vei dette året

85 prosent vil ta vaksinen

Han mener det er store skiller i bydelen som kommer ekstra godt til uttrykk under pandemien.

Generelt er Oslo-folk ganske positive til å ta vaksinen. I byen som helhet er det 85 prosent som oppgir at de vil ta vaksinen når de får tilbud om det. Men i enkelte grupper er skepsisen større.

Det er i bydel Stovner, som har det største smittetrykket som også er mest skeptisk til vaksinen. Her er det kun 67 prosent som sier ja på spørsmål om de ønsker å bli vaksinert når de får tilbudet.

På spørsmål om hvorfor folk ikke vil ta vaksinen er det først og fremst bivirkningene som peker seg ut. Av dem som sier nei til å la seg vaksinere, er det 63 prosent som sier det enten er for at de er «redd for bivirkningene» eller at de vil «vite mer om mulige bivirkninger».

Les også: AstraZeneca: Vaksinen er 79 prosent effektiv - ingen økt risiko for trombose

Byrådslederen forklarer at vaksineskepsisen har ikke blitt lagt merke til i praksis enda.

– Oppslutningen hos dem som faktisk blir innkalt til vaksine er veldig høy. Men det er klart at den skepsisen som kommer nå må vi møte med kunnskap. Vi må bruke de samme tiltakene, som dørbank, oppsøkende virksomhet, gi ut informasjon og bruke ressurspersoner i innvandrermiljøene, sier han og legger til:

– Vi må ta vaksinen. Det er den måten som må til om vi skal få gjenåpne Oslo.

Den siste tiden har smitten skutt i været i Oslo. Men Johansen hinter til at det kan begynne å flate ut – men tar alle forbehold om tallene.

Les mer: Politiet brøt opp tre klubber med ulovlige forsamlinger på Grønland i februar - etterforskes fortsatt

– Vi følger situasjonen veldig nøye. I utgangspunktet har vi innført så strenge tiltak som vi kan. Så kan det hende at ting tyder på at det er i ferd med å flate ut. Men det vet vi bedre på onsdag. Men her skal jeg være veldig forsiktig, sier han.