En av de heftigste dragkampene innenfor skolepolitikken er hvorvidt det skal måles mer eller mindre. I dag har regjeringspartiene og Frp gått sammen i Stortingets utdanningskomité om å innføre en ny tjeneste som skal sørge for mer åpenhet om skoleresultater landet over.

– En stor seier, sier 1. nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen, Kent Gudmundsen (H).

Les mer: Vaksinesmell for statsministeren: Nå faller Erna

Ordningen vil innebære at hvem som helst kan gå inn på nettsiden og se ulike nøkkeltall for skolene. Det skal baseres på modellen etter barnehagemonitor.no, som er en nettside hvor det er mulig å se ståa for alle barnehager i Norge.

– Åpenhet om alt fra elevresultater til kvalitet og lærernes kompetanse er viktig i et lokaldemokrati. Men i dag er det ikke enkelt for oss foreldre å kjenne til eksempelvis lærernes fagkompetanse ved hver enkelt skole, sier Gudmundsen.

Les mer: Ros fra uventet hold: - Ikke lett å være Raymond

– Da vil en nettside slik som man har for barnehagene, være et positivt bidrag til økt fokus mot skolene.

Gudmundsen påpeker at det er store forskjeller mellom skolene, og at det blir enklere både for kommunene, foreldre og andre å kunne se hvor god skolen faktisk er.

– Det er på tide at vi lager en tilsvarende side for skolene, en nettside hvor foreldre og samfunnet for øvrig kan se nøkkeltall for sin skole, herunder hvor mange lærere, andel med fordypning, andel ufaglærte, lekearealer, bibliotek og mye annet, sier han.