I Norge er det rundt 400.000 daglige røykere og ytterligere 400.000 som røyker av og til. Røykere ble tidlig utpekt som en risikogruppe straks koronapandemien var et faktum. Ny forskning og uttalelser fra fransk og britisk ekspertise taler nå imot dette.

I en studie som ble publisert i Qeios i forrige uke, har forskere fra New York og Athen gjennomgått 13 studier som har klinisk informasjon om røykestatus for nesten 6000 innlagte covid-19-pasienter. Studien konkluderer med at røyking ikke ser ut til å ha noen negativ effekt for sykdomsforløpet til covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset, men tvert imot kan være fordelaktig.

Les også: Harryhandlere risikerer å miste lønn og sykepenger

Studien er lagt ut på Qeios, som er en åpen plattform som gir forskere mulighet til å publisere og dele upublisert forskning. Forskerne antyder at røyking kan øke antall ACE2-proteiner i lungene, som igjen kan beskytte lungene mot skade forårsaket av covid-19 (les mer om ACE2 og covid-19 i faktaboks).

- Få røykere blant alvorlige tilfeller

Professor Jean-François Delfraissy, som er den franske regjeringens sjefepidemiolog i koronakrisen, sier i et intervju at «det er noe spesielt med tobakk».

- Vi har sett at majoriteten av de alvorlige tilfellene ikke er blant røykere, som om tobakk beskytter mot viruset via nikotin, uttalte Delfraissy til den franske avisen Sud Quest.

Les også: FHI endrer ikke råd om munnbind

Direktør for genetisk institutt ved University College London, professor Francois Balloux, har delt studien på Twitter og beskriver funnene som «gåtefull».

«Mens studien i seg selv er langt fra perfekt, og forskerne bak den er klar over dens begrensninger, er beviset for en beskyttende effekt av røyking (eller nikotin) mot covid-19 bisarr sterkt. Faktisk mye sterkere enn noe medikament som er testet på dette stadiet,» skriver han på Twitter.

- Røykere har en høyere risiko

Smittevernforsker Jörn Klein sier at de studiene han kjenner til, antyder at røykere er i risikogruppen, men understreker samtidig at det er gjort lite forskning på området.

- Jeg ser at FHI (Folkehelseinstituttet) har fjernet røykere fra risikolisten. Spørsmålet er jo på hvilket evidensgrunnlag dette skjer. Studiene som jeg kjenner til, viser at røykere har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, sier Klein, som er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, til Nettavisen.

Les også: Mørkt forvarsel for norsk økonomi: – Dette er dramatisk og alvorlig

Klein henviser til en kinesisk studie og en annen studie som er utført av en Harvard-forsker i felleskap med en gresk forsker.

- Innen forskning vurderer vi evidensgraden av forskningsresultater. Det vil si at noen kliniske funn har sterk evidens, andre middels og noen svak. Evidensgraden sier lite om noen teorier er riktigere enn andre, kun at flere studier viser i den ene eller andre retning. Mange ting angående covid-19 har fortsatt svak evidens, men dette skyldes at vi kjenner dette viruset kun siden vinteren 2019. Angående røyking har vi svak evidens, det vil si få studier, som viser til at røyking fører til alvorligere sykdomsforløp, sier Klein.

Les også: Erna Solberg ber om at så mange som mulig laster ned smittesporingsappen

Klein understreker at studien som antyder at røyking har en positiv effekt for sykdomsforløpet til covid-19, ennå ikke er blitt fagfellevurdert.

- Den studien er en såkalt pre-print. Det betyr at den ikke er kvalitetssikret på noe som helst måte. Så for øyeblikket viser den evidens som vi har tilgjengelig, mer til at røykere er i risikogruppe, sier han.

Folkehelseinstituttet: - Røykere tatt ut av risikogruppen

Overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, skriver i en e-post til Nettavisen at FHI ikke har kapasitet til å kommentere enkeltstudier.

- Men, vi har endret risikogruppene og røykere er tatt ut, sier Hauge i en uttalelse til Nettavisen.

FHI begrunner beslutningen med at kunnskapsgrunnlaget for hvilke grunnsykdommer som gir økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom, fortsatt er begrenset.

- Men alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren. Flere land rapporterer om en overhyppighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes hos pasienter med behov for intensivbehandling. For andre grunnsykdommer som medfører nedsatt lungefunksjon eller svekket immunforsvar, er det vanskelig å si om det er alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av begge som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, sier Hauge.

- Nyere rapporter viser ikke en sikker overhyppighet av røykere blant de kritisk syke pasientene. Når det er sagt: Røykeslutt er det viktigste du kan gjøre for helsen din, så en sterk anbefaling om det herfra, uavhengig av risiko for alvorlig koronasykdom, sier Hauge.

Hypotese: Nikotin kan ha en fordelaktig effekt

I studien om røyking og covid-19, skriver forskerne at «den foreløpige analysen ikke støtter argumentet om at nåværende røyking er en risikofaktor når det gjelder sykehusinnleggelse for covid-19. Istedenfor viser disse samsvarende observasjonene, som er ytterligere tydeliggjort av den lave prevalensen (syke individer i en gitt gruppe red.anm.) for nåværende røykere blant covid-19-pasienter i USA (1,3 prosent), at det er grunn til å lansere hypotesen om at nikotin kan ha en fordelaktig effekt på covid-19.»

Mange studier om koronaviruset og covid-19 som ennå ikke er fagfellevurdert, blir likevel tilgjengeliggjort for allmennheten. Enkelte begrunner tilgjengeliggjøringen av såkalte pre-print-studier med at all kunnskap om koronaviruset, uavhengig om det er fagfellevurdert eller ikke, kan være viktig informasjon nå som koronakrisen pågår.

Les også: Fox News: - Korona-viruset startet i et kinesisk laboratorium som ville vise styrke mot USA