Forskningsorganisasjonen Afrobarometer har utarbeidet en rapport på bakgrunn av spørreundersøkelser foretatt i 34 afrikanske land med til sammen 46.000 deltagere.

I rapporten «In search of opportunity» avdekkes det at mer enn en tredjedel av potensielle afrikanske migranter vil heller flytte til andre afrikanske land fremfor å flytte til Europa eller Nord-Amerika.

«Blant potensielle migranter, vil mer enn en tredjedel flytte til et annet land innenfor deres egen region (29 prosent) eller andre steder i Afrika (7 prosent),» skriver Afrobarometer i en pressemelding.

Regionale variasjoner

Rapporten viser også at det er store regionale forskjeller.

«Ønsket om å bli værende på eget kontinent er spesielt sterkt i Sør-Afrika (58 prosent) og svakest i Nord-Afrika (8 prosent). Europa (27 prosent) og Nord-Amerika (22 prosent) er de mest foretrukne destinasjonene etter Afrika,» lyder rapporten.

Videre viser rapporten at mer enn en tredjedel av afrikanerne har vurdert å migrere, men at det er langt færre som faktisk planlegger å reise.

Én av fem opplyser at de tenker «mye» på å dra, mens bare tre prosent gjør konkrete tiltak for å reise, som for eksempel å gå til anskaffelse av visum. Det er hovedsakelig unge og utdannende afrikanere som vurderer å flytte ut av landet.

«I omtrent samtlige afrikanske land er hovedmotivasjonen for å emigrere, søken etter arbeid (44 prosent i snitt) og å flykte fra fattigdom og økonomiske vansker (29 prosent)».

- Hvert fjerde menneske vil være afrikansk i 2050

Afrobarometer skriver innledningsvis i rapporten at innen 2050 er det estimert at hvert fjerde menneske vil være afrikansk, ettersom kontinentets befolkning fordobles, og vil stå for mer enn halvparten av den globale befolkningsveksten.

«Selv med en landmasse som er større enn India, Kina, USA og Europa kombinert, med tilgang på en tredjedel av jordens mineralressurser, vil Afrika være i stand til å forsyne levebrødmuligheter som deres folk krever og trenger?» skriver rapportforfatterne.

«Til tross for vesentlig økonomisk vekst i mange afrikanske land de siste to tiårene, er det et betydelig antall afrikanere som fortsatt anser det å forlate hjemlandet for å søke etter en bedre framtid, som deres beste alternativ. De er villige til å risikere overgrep og slaveri, død i ørkenen eller til sjøs og motgang ved ankomst,» lyder rapporten.