OSLO (Nettavisen): Har koronaen endret våre medievaner? Svaret i en fersk rapport fra Medietilsynet er et klart «ja».

- En fellesarena

- Informasjonsbehovet har vært enormt, og tallene viser at de redaktørstyrte mediene har vært en fellesarena under pandemien, uttaler Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Fredag satt hun i panelet sammen med Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken fra VG, kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen fra NRK og medieprofesor Hallvard Moe fra Univeritetet i Bergen for å diskutere funnene i rapporten.

- Som redaktør er det oppmuntrende at tungt nyhetsstoff er etterspurt, selv om det har vært et dramatisk år, uttalt Stavrum i debatten og nevnte både Trump og koronaviruset. Stavrum sier hans avis, Nettavisen, nå opplever en ny topp i lesertall på nivå med det man opplevde i mar i fjor.

Sosiale medier tapte terreng

Rapporten viser at folk strømmet til de redaktørstyrte mediene i pandemiåret, mens sosiale medier opplevde mye mindre oppslutning enn ventet, også blant unge.

Andelen som oppgir sosiale medier som en av sine viktigste nyhetskilder, falt markant fra 26 prosent i 2019, til 18 prosent i oktober 2020, ifølge rapporten.

- Gratis nettaviser seiler opp som den viktigste kilden til nyhetsoppdatering om samfunnsviktige nyheter, sier Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.

- Myte om kvalitetsforskjell

Nettavisen-redaktøren mener dette er konklusjonen etter pandemiåret:

- Viktige nyheter leser veldig bra, og det er en myte at det er kvalitetsforskjell på gratis og betalte nyheter.

- Det er ikke slik at de som oppsøker gratis nettaviser ikke er like opptatt av samfunnsnyttig journalistikk som de som oppsøker betalte nyheter. Det som har vært mest populært og drivende det siste året er meget god og samfunnsnyttig journalistikk, sier han om erfaringene fra Nettavisen i koronaåret.

- Vi skal ikke ta denne tilliten til redaktørstyrte medier for gitt. Vi må utvikle oss å være i øyehøyde til folk, uttaler NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.


Hovedfunn i rapporten

  • Hele åtte av ti nordmenn følger med på nyheter fra de norske redaktørstyrte journalistiske mediene hver dag
  • Bare én prosent oppgir at de ikke bruker noen nyhetskilder og sier at de ikke følger med på nyheter
  • Den generelle mediebruken økte i mars/april 2020, men gikk noe tilbake igjen i oktober
  • 65 prosent har TV og 58 prosent har gratis nettavis som sine viktigste nyhetskilder
  • 41 prosent har betalt nettavis, 23 prosent har papiravis og 36 prosent har radio som sine viktigste nyhetskilder
  • Andelen som oppgir sosiale medier som en av sine viktigste nyhetskilder, falt markant fra 26 prosent i 2019, til 18 prosent i oktober 2020
  • Halvparten sier de økte bruken av norske nettsteder, strømming og gaming
  • TV-bruken økte også, men falt i oktober
  • Økt interesse for fakta, analyse og bakgrunnsstoff de første månedene av pandemien
  • Det går et tydelig generasjonsskille ved 45 år når det gjelder mediebruk. Nordmenn under 45 år er mer digitale, mens folk over 45 år bruker mer tid på lineære plattformer.

(Kilde: Mediemangfoldsregnskapet 2021)