Denne saken var Nettavisens aprilsnarr i 2021.

«Nordmann», «mor» og «far» er alle undertrykkende begrep som holder minoriteter nede som en del av vår samfunnsstruktur. Det mener regjeringen, og tar nå nye grep for å sikre at nordhen (erstatning for nordmenn, journ. anm.) følger de nye reglene.

Fra og med 1. april innfører regjeringen nye regler som betyr at alle i Norge skal ha nøytrale navn som ikke er heftet med historien fra hvite menn som har kolonialisert verden, holdt kvinner nede og i nyere tid: Transkjønnede.

Inkludere alle

– Det er på høy tid at nordhen begynner å bruke et språk som inkluderer alle typer innbyggere vi har i landet vårt, sier statssekretær for språkpolitikk i kulturdepartmentet, Isadora Smith von Sivertsen.

Blant de nye ordene som skal fjernes er «nordmann». Von Sivertsen mener folk bør heller bruke «innbyggere i Norge» eller «mennesker som oppholder seg i Norge». Et forkortet alternativ er «nordhen».

– Men har ikke nordmenn enn egen klang for folket som er fra dette landet?

– Denne gruppen mennesker har da selvsagt ingen rett på dette landet i noe større grad enn andre grupperinger av mennesker. Vi er alle mennesker, sier von Sivertsen.

Alle nordmenn vil ha fire ukers frist for å rydde opp i egen navnenøytralitet. Det betyr at dersom du har et navn heftet med undertrykkende historie, som for eksempel «mann» i seg, skal du levere søknad om navneendring snarest.

Sjekk ditt navn

For å gjøre prosessen enklere for alle har Nettavisen opprettet en egen tjeneste hvor du kan søke opp ditt navn - og om det er nødvendig for deg å endre det. Bruk tjenesten under.

– Vi håper virkelig alle tar grep om dette. Om alle ikke tar et kollektivt ansvar, er vi nødt til å ta i bruk tvang, sier von Sivertsen til Nettavisen.

Den språkpolitiske avdelingen i Kulturdepartementet avslører at de vil legge frem mange nye tiltak i deres kommende stortingsmelding: Språkkur 2030.

Blant tiltakene som er ventet er en omskriving av både nasjonalsangen og grunnloven.