Gå til sidens hovedinnhold

Ny rekord for antall tvangsutsendte fra Norge

I 2013 ble til sammen 5.934 personer uten lovlig opphold i Norge sendt ut av landet med tvang, noe som er ny rekord.

Vel en tredel, 2.224 personer, var dømt for straffbare forhold i Norge.

Økningen fra 2012, da snaut 5.000 personer ble tvangsutsendt, er på 21 prosent, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

- Tvangsretur av straffede er kriminalitetsbekjempende og uttransport av denne gruppen er PUs viktigste oppgave, sier PU-sjef Kristin Kvigne.

- Tvangsretur med påfølgende innreiseforbud til Europa er et viktig virkemiddel mot mobile vinningskriminelle og andre utenlandske kriminelle nettverk, sier hun.

I 2009 uttransporterte PU 604 straffede personer. Til sammen ble det tvangsutsendt 3.340 personer.

- På fem år har Politiets utlendingsenhet nesten firedoblet antall uttransporter av kriminelle utlendinger uten lovlig opphold i Norge, sier Kvigne.

20.000 kroner per retur
Afghanere og nigerianere er de to største enkeltgruppene i utsendelsestallene fra PU med vel 600 personer fra hvert land. Rumenere er den tredje største gruppen, nesten 500 personer ble sendt tilbake til Romania i fjor.

PUs mål er å øke antallet tvangsreturer til 6.700 i år. En enkelt tvangsretur koster i snitt 20.000 kroner.

- Men i 40 prosent av tilfellene følger vi vedkommende ut med ledsager. Da er det alltid to personer med på reisen. Vi kan ha reiser til land langt unna som er fryktelig dyre, sier Kvigne til Dagsavisen.

680 millioner
- Kostnaden for uttransportering til land i Afrika for eksempel, er formidabel og kan komme opp i 100.000 kroner. Da er ikke lønnskostnader medregnet, sier Kvigne.

Politiets utlendingsenhet fikk i november en ekstrabevilling på 150 millioner kroner. Like etter ble det utlyst rundt 80 nye stillinger i PU. Totalbudsjettet til utlendingspolitiet er nå på 680 millioner kroner. (NTB)

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken