Gå til sidens hovedinnhold

Ny rekord i antall tollbeslag

Aldri før har norske tollere hatt mer å gjøre, og det er alkohol- og narkotikabeslag som øker mest.

Tolletaten gjorde 37.948 beslag i 2017. Det viser ferske tall fra etaten. Til sammenligning ble forrige rekord satt i 2012 med 35.879 beslag.

– På sett og vis så har vi beklageligvis satt noen rekorder i 2017. Det er mange forklaringer til det, sier tolldirektør Øystein Børmer i Tolletaten til Nettavisen.

Børmer viser blant annet til at det fraktes stadig flere varer over landegrensen, og at ikke alle følger norsk lov.

Flere kontroller

Selv om mange blir tatt kan Tolletaten ikke si noe om hvor omfattende smuglingen egentlig er.

– For vårt område er det veldig lite vi vet sikkert. Vi driver i en bransje hvor vi gjør våre beste vurderinger, men vi kan sjelden si noe 100 prosent sikkert om hva skjer, sier Børmer.


Likevel, han mener økt satsning på Tolletaten har ført til flere beslag.

– Vi har styrket grensekontrollen, og vi har bygget ut kameraer på en del grenseoverganger, og gjort godt etterretningsarbeid. Også som etat har vi gjort en god jobb, sier tolldirektøren.

– Betyr dette at dere også har gjennomført flere kontroller i 2017?

– Ja, det er en del av bildet, sier han.

Stoppet 44.000 liter øl på noen minutter

Alkoholholdige drikkevarer er den enkeltgruppen som øker mest blant beslagene til Tolletaten. Det overrasker tolldirektøren.

– Man hadde kanskje en oppfattelse av at det var noe som skjedde i gamle dager, men smugling av alkohol har tatt kraftig av. Vi har aldri beslaglagt så mye øl og brennevin som i 2017. Og vinbeslagene er fordoblet sammenlignet med 2016, sier tolldirektør Øystein Børmer.

I alt stoppet Tolletaten 575.000 liter med øl i 2017. Over 60.000 liter vin ble også tatt.

Tolldirektøren opplever ikke bare en økning i smuglingen av alkoholholdige drikkevarer. Også måten det smugles på er endret.

– Vi ser en kraftig profesjonalisering av smuglingen. De kommer med store volumer i semitrailere, og har store og omfattende distribusjonslagre. Dette i tillegg til at selve distribusjonen er blitt mer profesjonell. Her har vi organiserte kriminelle som har fått fotfeste i Norge, sier Børmer.

– Dette er ikke vanlige reisende som tar med seg litt ekstra, fortsetter han.

I begynnelsen av desember stoppet Tolletaten to fulle semitrailere med alkohol. De to vogntogene ble stoppet med bare noen minutters mellomrom. Lasten var på tilsammen 44.000 liter øl.

– Bare det å avhende så store mengder krever et betydelig apparat. Mange kan nok tenke at det er uskyldig å kjøpe en sekspakning med øl fra slik virksomhet, men det er med på å støtte organisert kriminalitet, og undergrave norske arbeidsplasser, sier han. Dessuten vet man ikke noe om kvaliteten på varene som kan være helseskadelige.

Tar mer livsfarlig narkotika

Tolldirektøren kan også vise til flere rekorder for 2017. Antallet narkotikabeslag er høyere en noensinne. Tollerne gjorde 4352 beslag.

Det er opp fra et gjennomsnitt på rundt 3900 beslag de siste årene.

– Det er også en beklagelig utvikling. De siste årene har vi sett en økning i de syntetisk fremstilte psykoaktive stoffer. Det er ikke store kvanta, men det er stoffer som kan være inntil 10.000 ganger kraftigere enn tradisjonell narkotika. Stoffer som tildels er akutt livsfarlige, advarer tolldirektøren.

De nye stoffene krever også spesielle forholdsregler for å ivareta tollernes sikkerhet.

Det er kanskje ikke overraskende, men det er cannabis som utgjør størsteparten av beslagene, viser tallene.

Les også: KrF vil fjerne avgiftsfritak på netthandel fra utlandet

Færre sigaretter

Tollerne opplever også mer å gjøre ifølge med smugling av mer vanlige varer, men hvor man prøver å unndra seg moms.

– Det kan typisk være bygningsmaterialer hvor man underdeklarerer, sier tolldirektøren.

Ikke alle piler peker oppover for Tolletaten. Antallet beslaglagte sigaretter i 2017 faller kraftig sammenlignet med toppåret 2015.

Tollerne stoppet 6,6 millioner sigaretter mot 11,6 millioner i toppåret.

Hva synes du om de norske avgiftsfri kvotene for alkohol- og tobakk? Si din mening i kommentarfeltet!

Les også

Bane NOR fjerner 1448 gratis parkeringsplasser

Kommentarer til denne saken