OSLO (Nettavisen): Tor-Aksel Busch har takket av som riksadvokat mens Jørn Sigurd Maurud er utnevnt til stillingen og begynner i jobben mandag. Det skaper problemer allerede før han har begynt. Maurud er nemlig samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, som var ansvarlig statsråd da trygdeforordningen som Nav har tolket og praktisert feil kom i juni 2012.

Det er Riksadvokaten som skal begjære gjenåpning i en rekke Nav-saker hvor det er avsagt uriktige dommer.

- Et personlig problem

- Der har jeg et personlig problem, fordi jeg lever sammen med ansvarlig statsråd som fremmet dette for Stortinget, sier Maurud til VG.

I et brev til Riksadvokaten skriver Maurud at han anser seg inhabil og at departementet må oppnevne en setteriksadvokat i hans sted.

Nav-skandalen gjelder feil tolkning av EØS-reglene for trygdeytelser ved midlertidig opphold i utlandet. Mange har fått uriktige dommer og ubetalingskrav mot seg.

48 uriktige dommer

Riksadvokaten har så langt oversikt over 46 anmeldelser som er under etterforsking/ påtalebehandling samt 48 rettskraftige dommer etter forordningens ikrafttreden som bygger på feil rettsanvendelse. 30. oktober påla riksadvokat Tor-Aksel Busch statsadvokatene og politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen. Maurud påpeker i brevet til departementet at «sakskomplekset vil også i tiden som kommer kreve atskillig oppfølging fra vårt kontor».

I en pressemelding fredag melder Riksadvokaten at Jørn Sigurd Maurud har erklært seg inhabil i disse sakene og at det er behov for setteriksadvokat.

Bjurstrøm var arbeidsminister (Ap) fra 20. oktober 2009 til 20. september 2012. Det var i 2012 presiseringen om trygderettighetene kom i en ny forordning og ble inkorporert i norsk lov.

Vokser i omfang

Mandag var det snakk om at sakens omfang begrenset seg i tid tilbake til 2012, men nå avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch har bedt om stans i etterforskningen av alle anmeldelser knyttet til utenlandsopphold i EØS, uansett tidspunkt og uansett ytelse, melder NTB fredag.

Da Nav-saken ble kjent mandag denne uken, var det snakk om at feiltolkningen gjaldt pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepengertema. Advokat Olav Sylte sa til Nettavisen tirsdag at han tror saken har større omfang og også gjelder andre ytelser.

Les også: Professor: Nav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelser

- Jeg tror ikke dette begrenser seg til ytelser som gjelder arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Det kan også gjelde andre ytelser, som overgangsstønad og dagpenger, og det kan også være barnetrygd. Det vil overraske meg om dette ikke øker i omfang, sa Sylte til Nettavisen.

- Vil gjennomgå alle områdene

Nav svarte i et e-postsvar til Nettavisen at de vil gjennomgå «alle områdene for å forsikre oss om at vår praktisering er i tråd med trygdeforordningen».

- I første rekke gjelder dette arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. For mottakere av dagpenger gjelder andre regler. Praksisendringen vår vil derfor ikke gjelde her. Foreldrepenger og dagpenger skiller seg fra arbeidsavklaringspenger og sykepenger, da dette ikke er kontantytelser ved sykdom, opplyste Nav.

Samtidig melder NTB at ESA, tilsynsorganet for EØS, allerede i 2015 fikk en klage fra en person som ble nektet å ta med seg arbeidsavklaringspenger til Sverige.

Dokumenter NTB har fått tilgang til, viser at ESA for over fire år siden fikk en klage fra en norsk statsborger, som fikk avslag fra Nav da vedkommende søkte om å få ta med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) til Sverige.

Samme høst svarte Norge på tilsynsorganets forespørsel om mer informasjon. I det brevet står det at Norge mener dette er en ytelse man kan ta med til utlandet, men at mottakeren fortsatt må følge norsk lov. Avslaget ble begrunnet med at det i denne saken ikke var mulig å oppfylle kravene fra Sverige.

Les også: Nav-skandalen: Nav prøvde å holde saken unna EFTA-domstolen