Gå til sidens hovedinnhold

Ny runde med fugleinfluensa

Lindeberg: Nordre Lindeberg gård er ikke bekymret for at gårdens høner, ender og gjess skal bli smittet av influensa. Gården følger Mattilsynests restriksjonen om å sikre at deres fjærfe ikke kommer i kontakt med villfugl, eller kommer i kontakt med fjærfe fra andre besetninger.
Besøkende oppfordres til selvpålagt karantene før besøk hvis man har vært på reise i utlandet eller i områder med forekomst av dyresykdom. Det er en generell regel som sier at man etter reise i utlandet eller i områder med forekomst av dyresykdommer ikke skal besøke fjøs eller dyrebesetninger før etter 48 timer.