Den siste tiden har oppdrettsselskaper som Salmar og Lerøy sendt ut varsler om permitteringer av tusenvis av ansatte. Hele oppdrettsnæringen ser ut til å være misfornøyd. Grunnen er den nye lakseskatten som er med i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo satt i utvalget som utredet og anbefalte en grunnrenteskatt på havbruk i 2019. Hun mener nå at oppdrettsnæringen driver et «trusselspill» for å skremme politikerne og for selv å kunne påvirke utformingen av skatten.

– Det er altså ikke slik at det er opp til den enkelte næring å utforme sin egen skatt, sier Ulltveit-Moe under Dagsnytt 18 på NRK.

Vil være med å utforme skatten selv

Geir Ove Ystmark representerer sjømatnæringen som administrerende direktør i Sjømat Norge. Han sier at laksenæringen ikke prøver å skremme politikerne med permitteringsvarsler, og at en påstand om at dét er tilfelle – er urimelig.

– Dette er selvsagt permitteringer som kommer på grunn av måten dette skatteforslaget er innrettet på, sier Ystmark.

Han sier videre at laksenæringen nå ber om at det brukes mer tid på å få skatten ordnet på en måte som er tilpasset laksenæringen.

– Så har vi notert oss at det er andre tider, så skal vi gå inn i en diskusjon om hvordan vi kan få en lakseskatt som er tilpasset vår næring. Men det som ligger på bordet nå har alvorlige svakheter som vi må få rettet opp i, sier den administrerende direktøren.

Ystmark mener at produksjonsavgiften, som havbruksnæringen ble pålagt å betale fra 2021, har vært et solid bidrag til statskassen og har bidratt til at milliarder av kroner har rullet inn på kontoen til den norske stat og norske kommuner.

– Har ikke betalt fem øre

Ulltveit-Moe er ikke enig i beskrivelsen av produksjonsavgiften som et stort merbidrag og sier at en mer omfattende skatt – som den nye lakseskatten vil bli – er på sin plass.

– Denne produksjonsavgiften er en bitteliten skatt i forhold til denne grunnrenteskatten som er på bordet. Hvorfor er det rimelig? Jo, det er rimelig fordi laksenæringen sitter på såkalte evigvarende konsesjoner, de har fått en konsesjon til å drive oppdrett som varer for alltid, slik de er utformet, sier økonomiprofessoren.

– For majoriteten av alle disse konsesjonene så har ikke næringen betalt fem øre til staten, legger hun til.

Videre setter Ulltveit-Moe spørsmåltegn ved alle innvendingene oppdrettsnæringen har med den nye lakseskatten. Dette på grunn av at næringen selv var representert i utvalget som i 2019 utredet dette med grunnrenteskatt og at regjeringen varslet at det kom en ny lakseskatt allerede i september.

– Jeg synes det er veldig rart at hvis det er akkurat den detaljen som er problemet. Hvorfor har det ikke blitt brakt opp før, og fremfor alt hvorfor var ikke det noe næringens representant i mitt utvalg brakt det opp? Dette diskuterte vi mye, sier økonomiprofessoren.