Statistiska centralbyrån (SCB), som tilsvarer vårt eget Statistisk sentralbyrå, skriver i en pressemelding at koronapandemien ser ut til å ha etterlatt et tydelig avtrykk på befolkningstallet i Sverige.

Les også: Oppsiktsvekkende funn: - New Yorks dødstall under korona og spanskesyken er sammenlignbart

«Det første halvåret i år døde 51.405 personer i Sverige. Det er det høyeste antallet dødsfall for årets seks første måneder siden 1869, da 55.431 personer døde. Det er til og med 4633 flere dødsfall enn gjennomsnittet for årene 2015-2019,» skriver SCB i pressemeldingen.

- Antall dødsfall i begynnelsen av 2020 var noe lavere enn de umiddelbart foregående årene. Men det endret seg da koronapandemien nådde Sverige i februar, sier befolkningsstatiker Tomas Johansson i pressemeldingen.

Mange koronadødsfall

I Sverige er det registrert 5800 koronarelaterte dødsfall, ifølge tall fra Worldometer, mens i Norge ligger tallet på 262. Sverige har nesten dobbelt så mange innbyggere som Norge.

Sverige har fått massiv internasjonal oppmerksomhet grunnet de relativt milde smitteverntiltakene som er satt inn mot bekjempelsen av koronapandemien. Mens store deler av verden har nærmest stengt av hele samfunnet i perioder, har Sverige valgt en langt mindre drastisk strategi. Skoler og barnehager har for eksempel vært åpne gjennom hele pandemien.

De nye tallene fra Sverige har vekket oppsikt i flere internasjonale medier, og er blant annet gjengitt av britiske The Guardian og tyske Deutsche Welle.

Les også: Svenske helsemyndigheter vil ikke gi munnbindråd - redd folk skal gå lei

Videre skriver SCB at befolkningsøkningen i Sverige i 2020 er den laveste på 15 år.

- I første halvår er både innvandrings- og fødselsoverskuddet halvert sammenlignet med samme periode i 2019, sier Johansson.

Sveriges befolkning måles i antall registrerte personer i landet. Tallet påvirkes av innvandring, utvandring, antall fødsler og antall dødsfall.

Overflødig dødelighet i Sverige

Overflødig dødelighet, også kalt dødelighetsforskyvning, indikerer en midlertidig økning i dødeligheten i en gitt befolkning.

Den overflødige dødeligheten i første halvår av 2020, altså antall dødsfall som overgår gjennomsnittet i perioden 2015 til 2019, var på ti prosent, ifølge SCB.

- For menn var overflødig dødelighet på 13 prosent, for kvinner var det 7 prosent, sier Johansson.

Videre skriver SCB at antall dødsfall økte kraftig fra slutten av mars, og nådde en topp i midten av april. Deretter har det vært en nedgang, men det var fortsatt registrert en liten overdødelighet i Sverige i juni måned.

Les også: Derfor har ikke politiet koronakontroll av nordmenn på grensa

I april døde 10.543 personer i Sverige. Det tilsvarer 101,9 per 100.000 innbygger. Dette er det høyeste antall dødsfall per innbygger på én måned siden januar i 2000. Da ble det registrert 9822 dødsfall, noe som tilsvarer 107,3 dødsfall per 100.000 innbygger per måned.

- I absolutte tall må vi gå tilbake til desember 1993 for å finne en måned med flere dødsfall enn april 2020. Den måneden døde 11.057 personer, sier Johansson.

Halvering i fødselsoverskuddet

Det høye dødstallet kombinert med færre antall fødsler førte til en halvering i fødselsoverskuddet første halvår i 2020 sammenlignet med første halvår i 2019.

Innvandringen til Sverige har også vært betydelig lav første halvår i 2020 sammenlignet med foregående år. Innvandringen de første seks månedene var på 36.058 mennesker, noe som er det laveste tallet på innvandring siden 2005, skriver SCB.

- Sammenlignet med tilsvarende periode i 2019, var dette en nedgang på 34,7 prosent. Til og med utvandringen var lavere enn året før. Men den nedgangen var mye mindre, hvilket innebærer at innvandringsoverskuddet er såpass lavt, sier statiker Linus Garp i SCB i pressemeldingen.

Ser ut til å ha påvirket kjærlighetslivet

Videre skriver SCB at koronapandemien ser ut til å ha påvirket kjærlighetslivet i Sverige, og viser til en nedgang på 22 prosent i antall inngåtte ekteskap sammenlignet med tall fra 2019. 16.390 par giftet seg i første halvår av 2020.

- Dette er det laveste antallet ekteskap for et første halvår under hele 2000-tallet. Samtidig har 12.999 par registrert skilsmisse, noe som er det høyeste antallet siden 2013, sier Garp.

Se pressekonferanse om de siste koronatallene fra Sverige klokka 14.00.