Innen 2030 vil 79 millioner voksne med diabetes type 2 ha behov for insulin, men en ny studie gir et dystert fremtidsscenario. Kun halvparten vil ha tilgang til det livsviktige hormonet, ifølge CNN.

- Disse estimatene viser at de nåværende nivåene av tilgang til insulin, er høyst utilstrekkelige sammenlignet med behovet. Dette gjelder spesielt i Afrika og Asia, og vi er nødt til å gjøre en større innsats for å møte denne utfordringen, sier Sanjay Basu, assisterende professor i medisin på Stanford University i USA, som også har ledet studiet.

I studien advarer forskerne mot at insulinmangelen blir reell, spesielt i nevnte Afrika og Asia, samt Oceania.

Les også: Færre får diabetes type 2

Vanskelig å få tilgang til

Professoren utdyper videre at FN gjør en innsats for å gi alle tilgang til diabetes-medisiner, men at insulin er unødvendig vanskelig for mange pasienter å få tilgang til.

Insulin har i alle år vært nødvendig for å holde blodsukkeret i sjakk for personer med diabetes type 1 og type 2. Det er spesielt viktig for pasienter med diabetes type 1, men også de med type 2, som ofte skyldes overvekt, dårlig kosthold og lite fysisk aktivitet, har ofte behov for insulin. Denne formen for diabetes er i sterk vekst i Norge.

Basu og hans kolleger brukte data fra det internasjonale diabetesforbundet og 14 andre studier, for å danne seg et bilde av diabetes type 2 i 221 land. De fant ut at antallet voksne med type 2, vil vokse fra 406 millioner i 2018 til 511 millioner i 2030.

Les også: Ny forskning: Høyt gluteninntak under svangerskapet nær dobler sjansen for at barnet utvikler diabetes

- Ta grep

Det er likevel ikke alle med diabetes som trenger insulin. Av totalen på 511 millioner, er det 79 millioner mennesker som vil ha behov for insulin, men kun 38 millioner vil få tilgang på hormonet på grunn av ressurser.

I studiet begrunnes problemet med at insulinbehandling er dyrt, og at markedet er dominert av kun tre aktører.

- Hvis ikke myndighetene tar grep for å gjøre insulin tilgjengelig og rimelig, vil bruken bli langt i fra optimal, advarer Basu om i studiet.