En gruppe med forskere lot testdeltagerne løse 12 oppgaver på nett gjennom «The Great British Intelligence Test (GBIT)», som er en test som er utviklet av Imperial College i London og den britiske allmennkringkasteren BBC. Den består av en rekke kognitive oppgaver. Testdeltagerne måtte også svare på spørsmål rundt deres alder, kjønn og erfaring innenfor det feltet de jobber med, skriver The Guardian.

Les også: Hemmelig våpenkappløp under vann: Dommedagstorpedo kan utslette halve Norge (+)

Når det gjelder oppgavene måtte deltagerne løse oppgaver som omhandlet planlegging, argumentasjon, arbeidsminne, oppmerksomhet og evnen til å bearbeide følelser. Etter at oppgavene var løst, sammenlignet forskerne resultatene med tidligere resultater fra 18.000 tilfeldige personer i Storbritannia, som også hadde tatt samme test.

Løser ting raskt

Det forskerne fant ut av til slutt ble senere publisert i det anerkjente britiske medisinske tidsskriftet BMJ. Det viste seg at nevrokirurgene skilte seg noe ut ved at de er raskere til å løse problemer i øyeblikket, men at de har et dårligere minne overfor ting som har skjedd i fortiden, sammenlignet med resten av befolkningen.

- Forskjellen i å løse problemer i et høyt tempo som nevrokirurgene får til, kan skyldes at nevrokirurgi er av en fartsfylt natur, som igjen tiltrekker personer med som fra før av er gode på å løse problemet i et høyt tempo. Det kan også, selv om det er mindre sannsynlig, være et produkt av å trene på å ta raske avgjørelser i tidskritiske situasjoner, mener forskerne, ifølge The Guardian.

- Alle har ferdigheter

Det var ellers lite forskjeller i de kognitive ferdighetene mellom luftfartsingeniørene og nevrokirurgene. De skilte seg heller ikke stort fra resten av befolkningsgrunnlaget på 18.000 stykker.

- Det vi rett og slett tror det viser, er at alle av oss har et visst sett med ferdigheter. Noen personer er flinkere med noen ting, og andre personer er flinkere med andre ting. Det er veldig vanskelig å være bedre i alt over hele linja, sier Aswin Chari, som er praktikant i nevrokirurgi, men også forfatteren av studiet.