En ny studie viser at partikler dannet fra NOx-utslipp fra dieseldrevne kjøretøy - med unntak av tunge dieselkjøretøy - forårsaker 10.000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år. Studien er utført av International Institute for Applied Systems Analysis (IASA) i Østerrike, Meteorologisk Institutt og Space, Earth & Environment Department i Sverige.

Dersom EUs NOx-utslippsgrenser for dieselbilene var blitt overholdt, ville tallet blitt halvert til 5000 for tidlige dødsfall, ifølge studien.

Beregningene viser at Norge er minst rammet av partikler dannet fra NOx-utslipp blant de europeiske landene. I Norge, Finland og Kypros er risikoen hele 14 ganger lavere enn EU-gjennomsnittet.

De helsefarlige gassene NOx er en samlebetegnelse for blant annet nitrogenoksid (NO 2) og nitrogenmonoksid (NO).

- Seks dør for tidlig av NOx
Nettavisen har sett nærmere på tallene for NOx-utslippet i Norge. Studien viser at fine partikler dannet fra NOx-utslipp fra dieselbiler fører til seks for tidlige dødsfall i året i Norge. Dersom EU-reglene for utslipp av NOx fra dieselbiler var blitt overholdt, ville antall på for tidlige dødsfall blitt halvert.

- Vi har studert hvordan NOx, som er sekkebetegnelse på NO og NO 2, omdannes til fine partikler og bakkenær ozon, og helseeffekter av dette. Det er riktig at effektene av disse partiklene er relativt små i Norge, sier forskningsleder ved Meteorologisk Institutt, Jan Eiof Jonson, til Nettavisen.

- Hvis man hadde fjernet alle dieselbilene på norske veier, ville mindre partikler dannet fra NOx ha forlenget seks menneskeliv i året. Hvis dieselbilene hadde fulgt de pålagte reglene for NOx-utslipp, ville det ha forlenget tre menneskeliv i året, sier Jonson.

- Denne studien bare tar med effektene av partikler dannet fra NOx, men biler har også direkte utslipp av partikler som er helseskadelige, samt at helse-effektene av NO2 ikke er sett på i denne studien.

- Viser ikke hele sannheten
Men Jonson understreker at studien ikke representerer hele sannheten.

- NO 2 en giftig gass i seg selv, men her er usikkerhetene store. Blant annet fordi partikler og NO 2 slippes ut sammen, er det en fare for å regne dobbelt. Videre er oppholdstiden for NO 2 kort med store variasjoner på svært korte avstander. Dette er vanskelig håndterbart når man skal se på hele Europa. NO 2 er elefanten i rommet som man ikke vet størrelsen på, sier Jonson.

Studien har tatt for seg 28 EU-medlemsland, samt Norge og Sveits, i perioden 2010 til 2017.

- 185 dør for tidlig
En tidligere rapport fra Folkehelseinstituttet beregnet at 185 mennesker dør for tidlig i Oslo på grunn av svevestøv. Tallet ble brukt da miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), skulle forsvare det midlertidige dieselforbudet i Oslo som ble innført for første gang i januar, som rammet 20.000 bilister.

Tallet på for tidlige dødsfall knyttet til svevestøv, har imidlertid ingenting med NOx-utslipp å gjøre.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få Berg til å kommentere de nye etterlengtede tallene i studien-

Slik forsvarer MDG bruken av feil tall
Overfor NRK har Berg tidligere forsvart bruken av 185-tallet i dieselforbud-debatten på følgende måte:

- Det er det eneste tallet vi har. Det er ikke laget tall for å se på hvor mange mennesker som dør på grunn av forurensning fra NO 2. Men det vi vet, er at det er forurensning fra NO 2 som er det største problemet i Oslo, et mye større problem enn det svevestøv er. Så vi har brukt det tallet for å illustrere hvor alvorlig luftforurensning er. Dessverre har vi ikke tall på NO 2. Det skulle jeg ønske at vi hadde, uttalte Berg til NRK tidligere i høst.

- Tallet 185 døde har jo ingenting med NO 2 å gjøre? spør NRK.

- Men det er en veldig god beskrivelse av hvor farlig luftforurensning er, og hvis vi hadde hatt tall på NO 2, er sannsynligheten ganske stor for at tallet hadde vært høyere.

Halvparten kommer fra kontinentet
Forskningsleder Jonson sier til Nettavisen at snaut halvparten av partikkel-forurensningen i Oslo skyldes langtransport fra utlandet.

- Av de 185 for tidlige dødsfallene som er forårsaket av luftforurensning i Oslo, kommer i størrelsesorden halvparten av den forurensningen fra langtransport på kontinentet. Det vil si at dersom det ikke hadde vært noe utslipp i Oslo, ville likevel snaut 90 mennesker dødd for tidlig som følge av forurensing fra kontinentet. Derimot skyldes mesteparten av NO2 lokale kilder, sier Jonson.

Jonson er kritisk til at det ikke har vært større oppfølgning fra myndigheter og bilindustrien når det gjelder begrensninger på NOx-utslipp på dieselbiler.

- Det har vært veldig unnfallenhet fra myndighetene og bilindustrien til å gjøre noe med utslipp fra dieselbiler. Disse laboratorietestene er veldig lette å manipulere, sier Jonson og viser til testene som skal forsikre at dieselbiler ikke slipper ut mer NOx enn det tillatte nivået.

(Forskningssjef Jan Eiof Jonson mener første utkast av artikkelen var misvisende, og har derfor fått endret noen tidligere godkjente sitater).