Onsdag ble det registret en døgnrekord i antall påviste smittetilfeller i Norge. Det siste døgnet er det registrert hele 2126 koronasmittede i Norge, noe som er det høyeste døgnantallet i løpet av hele pandemien. Det skjer til tross for at vaksinedekningen i Norge aldri har vært større.

Til gjengjeld er smitteverntiltak som «meteren» og munnbindbruk så å si helt fraværende med unntak av noen få lokale tiltak.

Les også: FHI: - Epidemien øker i omfang, særlig blant barn og unge

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at vaksineeffekten ikke er tilstrekkelig til å snu smitteøkningen i landet. Vaksinerte kan som kjent også bli smittet og i verste fall ende på sykehus.

Forskere ved University of California i Berkeley har nylig ferdigstilt en omfattende studie hvor de har analysert smitterisikoen hos hundrevis av personer med påvist covid-19-infeksjon.

«Mens tallrike studier viser at munnbind begrenser mengden virus som spres ut i omgivelsene av smittede individer, har det vært få studier som vurderer den faktiske effektiviteten munnbind bidrar med til å hindre å bli smittet med Sars-CoV-2,» lyder studien.

Konklusjonen i studien er at vaksinen er åpenbart det mest effektive virkemiddelet mot pandemien. Men studien begrunner også for at ikke-medisinske tiltak som sosial distansering og munnbindbruk «faktisk er nyttig» i pandemibekjempelsen.

Les også: Trondheim innfører munnbindpåbud: - Smitteeksponeringen er massiv

Beskytter under bestemte forhold

Studien antyder at munnbindbruk har størst beskyttelse under bestemte forhold, som for eksempel ved eksponering som skjer innendørs eller ved eksponering som varer i mer enn tre timer, skriver det velrennomerte naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

- Denne beskyttelsen var spesielt viktig for folk som ennå ikke var vaksinert, sier medforfatter og epidemiolog ved University of California i Berkeley, Joseph Lewnard, til Nature.

Men studien antyder også at munnbind hadde en viss beskyttelse for fullvaksinerte.

«Fordelene med munnbindbruk var størst hos uvaksinerte. Blant dem estimerte vi en 56 prosent reduksjon i sjanse for å bli smittet assosiert med munnbindbruk under høyrisikoeksponering (nærkontakt red.anm.). Vi identifiserte også en 22 prosent mindre sjanse for smitte assosiert med munnbindbruk blant vaksinerte,» lyder studien.

Les også: Fylkeslegen i Trøndelag bekymret over smittespredningen

Forfatterne bak studien fremhever imidlertid begrensninger med studien, og viser til at den ble gjennomført da vaksinedekningen var relativt lav og før utbruddet av delta-viruset kom for fullt.

Studien viser imidlertid at munnbindbruk ikke hadde noen åpenbar fordel når personer hadde fysisk direkte-kontakt med en covid-19-smittet person.

- Tiltak som reduserer smitterisikoen

Forskerne analyserte 1280 personer som hadde påvist koronasmitte i perioden februar til september 2021. I tillegg analyserte forskerne en kontrollgruppe med tilsvarende antall personer som testet negativt i samme tidsperiode.

Deltagere som hadde blitt eksponerte for personer med kjent covid-19-infeksjon, oppga detaljer om møtet, som for eksempel omstendighet og varighet.

«Fordelene med munnbindbruk var høyest når eksponeringen varte i mer enn tre timer, skjedde innendørs eller i kontakt med personer som ikke er hustandsmedlemmer,» lyder studien.

Les også: Overlege: – Det haster med tredje dose til eldre

«Ikke-medisinske tiltak reduserte sannsynligheten for Sars-Cov-2-smitte etter høyrisikoeksponering. Effekten av vaksine var vesentlig for både delvis vaksinerte og fullvaksinerte personer,» konkluderer studien.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert, men er altså omtalt av det velrennomerte tidsskriftet Nature.

Majoriteten på sykehus er fullvaksinert

I skrivende stund er det 188 covid-relaterte sykehusinnleggelser i Norge, hvorav 52 er innlagt på intensivbehandling og 24 på respiratorbehandling, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Over halvparten av dem så var innlagt på sykehus for covid-19 i forrige uke, var fullvaksinert.

«I uke 44, blant 120 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak, var 56 (47 prosent) uvaksinert og 61 (51 prosent) fullvaksinert. Én pasient hadde blitt vaksinert mindre enn 21 dager før prøvedato, og 2 var delvaksinert. Andel nye pasienter per uke som er fullvaksinert, har vært høyere enn andelen uvaksinerte siden uke 41, noe som er forventet og i tråd med økende vaksinasjonsdekning,» skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin nye ukesrapport som ble publisert onsdag ettermiddag.

Les også: Tromsø innfører de strengeste tiltakene på åtte måneder: - Det er sykehusinnleggelsene vi er opptatt av

En tidligere FHI-studie konkluderer med at risikoen for sykehusinnleggelse med covid-19 er 70 prosent lavere for delvis vaksinerte og fullvaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. En annen FHI-studie viser at fullvaksinerte og delvis vaksinerte har i gjennomsnitt kortere varighet på covid-relatert sykehusopphold enn uvaksinerte. I tillegg har fullvaksinerte lavere risiko for innleggelse på intensivavdeling enn de uvaksinerte har.

Hittil i pandemien har 924 mennesker dødd av covid-19 i Norge.

Nye nasjonale råd om tiltak?

Både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det kan bli aktuelt å komme med nye nasjonale råd om smitteverntiltak.

- Jeg kan bekrefte at vi jobber intensivt med råd til regjeringen om tiltak fremover. Her gjør vi sammen med Helsedirektoratet både vurderinger av måter å få dagens tiltak til å virke bedre på, og vurderinger av nye tiltak, sier Stoltenberg til NTB .