– Under det første året av pandemien var Sverige faktisk en nettoeksportør av SARS-CoV-2-viruset til våre nordiske naboland, sier forskeren John Petterson ved Uppsala universitet til Upsala Nya Tidning.

Studien er gjennomført av forskere ved Uppsala universitet, det norske Folkehelseinstituttet og University of Sydney i Australia.

Les også: Derfor mener Tegnell at Sverige ble rammet mye hardere av koronaviruset enn Norge og Finland

I studien har man analysert over 71.000 pasientprøver. Ettersom viruset muterer fortløpende, har man ut ifra opplysninger om når prøvene ble tatt og data om virusets arvestoff kunnet konstruere et slags genetisk slektstre for hvordan viruset spredte seg i Norden.

Studien viser at Sverige hadde flest «grener» på slektstreet, både i absolutte tall og i forhold til befolkning. Forskerne tror dette kan være fordi Sverige hadde en mindre restriktiv koronastrategi enn nabolandene. Dessuten viser det seg at smittekjeder med opphav i Sverige har krysset landegrenser i flere hundre tilfeller.

– Finland mottok de fleste tilfellene av denne typen viruseksport fra Sverige, tross at landet hadde strenge reiserestriksjoner. Formodentlig var det finske borgere, som ikke ble omfattet av innreiseforbudet, som tok med seg smitte fra Sverige når de vendte tilbake til Finland. Vi ser nesten ingen viruseksport den andre veien, sier Pettersson.

(©NTB)