Sverige inntok en helt annen strategi på koronahåndteringen enn de aller fleste andre land i verden, og håpet at såkalt flokkimmunitet skulle overvinne viruset.

Men den omdiskuterte og ofte kritiserte strategien har ikke fungert. Denne uken passerte Sverige 6600 koronarelaterte dødsfall. Det tilsvarer 65 koronadødsfall per 100.000 innbygger, altså over ti ganger så mange som i Norge.

Som følge av det foreløpige store avviket på antall dødsfall mellom 2019 og 2020, har Statistikmyndigheten (SCB) i Sverige besluttet å utarbeide en rapport med prognoser for forventet levealder i Sverige for 2020.

Les også: Sverige presenterer nytt scenario - tror smittetoppen kommer i desember

Og den dystre spådommen er at forventet levealder i Sverige vil med stor sannsynlighet synke i 2020, skriver SCB i en pressemelding.

Prognosen er basert på utviklingen i antall dødsfall i tidsperioden januar til august i år. Utviklingen i antall dødsfall i den gitte tidsperioden, tyder på en synkende forventet levealder for både kvinner og menn i 2020, opplyser SCB.

Anslaget for dødsfall i de resterende fire månedene, er basert på antall dødstall i tilsvarende periode for 2019.

- I vår hovedprognose har vi utover de observerte dødstallene tatt med dødstall for oktober til desember fra 2019. Men avhengig av hvilke antagelser man gjør for årets siste måneder, kan forventet levealder bli høyere eller lavere enn det, sier demograf ved SCB, Örjan Hemström, i en uttalelse.

- Men den økte spredningen av covid-19 som vi ser nå, kan like gjerne føre til flere ekstra dødsfall under årets siste to måneder, hvilket kan gi enda lavere forventet levealder i 2020, sier Hemström.

Prognose: Synker for begge kjønn

Ifølge prognosen til SCB, vil forventet levealder falle fra 84,7 år til 84,4 år for kvinner, og fra 81,3 år til 80,8 år for menn.

- For menn er det grovt regnet en utradering av den store økningen i forventet levealder vi så i 2019, altså en retur til 2018-nivået. For kvinner er reduksjonen noe mindre. Dette kan alt i alt bli den største reduksjonen siden 1944, sier Hemström.

Forventet levealder i Sverige har gradvis økt fra 1900 til 2019. Det at den nå tilsynelatende synker, vil derfor være et avvik.

- Det finnes visse år og korte perioder med stagnasjon eller redusert forventet levealder. Men det er fortsatt uvanlig at forventet levealder reduseres mellom to år, sier Hemström.

I tidsperioden 1. januar til 31. august var det nesten 6500 flere dødsfall enn i samme periode i 2019. Hvis man justerer for forventet befolkningsøkning, vil det være 4500 flere ekstra dødsfall.

Les også: Storavis stilte Tegnell til veggs - sammenlignet Sverige med Norge

Faller 1,2 år i Stockholms-regionen

De høye dødstallene fra januar til august peker mot at det vil være synkende forventet levealder i flere av Sveriges regioner. I enkelte regioner ligger det imidlertid an til å bli en økning. I Västerbottens len er det beregnet en økning sammenlignet med tallene fra 2019.

Mens i Stockholms len er det beregnet at forventet levealder vil falle med 1,2 år, fra 83,7 år til 82,5 år.

Stockholms len er den regionen med flest dødsfall i Sverige. Tall fra Socialstyrelsen viser at 2575 mennesker har dødd som følge av korona i Stockholms len per 23. november.

I regionene Södermanland, Jönköping og Uppsala er det også ventet en større reduksjon i forventet levealder sammenlignet med snittet for resten av landet i 2020.

For hele landet, som tidligere nevnt, er forventet levealder i Sverige for 2020 på 84,4 år for kvinner, og 80,8 år for menn, ifølge prognosene.

Les også: Desperat svensk statsminister har ikke lovhjemmel til å innføre full lockdown

Forventet levealder i Norge

Til sammenligning er forventet levealder i Norge for 2020 på 84,68 år for kvinner og 81,19 år for menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Folkehelseinstituttet skriver at forventet levealder i Norge har «økt mer eller mindre kontinuerlig de siste 170 årene, bare avbrutt av verdenskriger og spanskesyken i 1918».

Videre skriver de at sosiale forskjeller i levealder har økt i perioden etter 1960. Norge har også falt noen trinn på rangeringen i verden.

«I perioden etter 1960 har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne et stykke ned på verdensrankingen. Norge har hatt en mindre gunstig utvikling i dødelighet i de yngste og eldste aldersgruppene enn det andre OECD-land har hatt,» skriver Folkehelseinstituttet i artikkelen Forventet levealder i Norge.