Ny tankboom på vei

Skipsmeglerhuset Lorentzen & Stemoco forventer en ny boom i tankmarkedet i løpet av første halvår. Det er de ekstremt lave petroleumslagrene i USA som vil være driveren, mens Irak er triggeren

19.05.08 01:15

Tankratene målt ved VLCC-ratene i Midtøsten har falt fra over 90.000 dollar pr. dag til under 40.000 dollar pr. dag i løpet av et par ukers tid, og det er totalt mangel på aktivitet som har vært hovedårsaken.Aktiviteten vil, ifølge L&S og adm. direktør Finn Engelsen jr., komme tilbake igjen med fullt monn i det en avklaring rundt Irak foreligger. Det vil utløse et skikkelig vårrally i tankmarkedet, mener Engelsen.Tomme lagre, men kjøper ikke

Det som er et paradoks i de siste ukenes utvikling er den veldig lave aktiviteten i VLCC-markedet, spesielt vestover, sett i lys av de historisk lave petroleumslagrene i USA. Det amerikanske energidepartementet opplyste sist uke at råoljelagrene nå ligger under det som karakteriseres som minste operasjonelle nivå. Dette niveået er på 270 millioner fat. Det har kun skjedd en gang før, og det var i desember 2000.Bakgrunnen for at raffineriene ikke kjøper olje i bøtter og spann for å fylle opp slunkne lagre, er at raffineriene gambler på en rask løsning av Irak-krisen som vil føre til at oljeprisen faller. Ifølge Engelsen er det en vanlig oppfatning i oljemarkedet nå at i det amerikanerne starter sine operasjoner i Irak, så vil traderne gå ut av sine "long-posisjoner".Det som underbygger utsiktene til et tankrally i et slikt scenario, er at Venezuelas oljeproduksjonen fortsatt er halvert, noe som vil bidra til økt etterspørsel etter olje fra Midtøsten med tilhørende store frakteavstander. I tillegg så går raffineriene i andre kvartal inn i høysesongen for produksjon av bensin til den amerikanske "driving season". For øyeblikket gjennomgår raffineriene det årlige februar-vedlikeholdet.En tredje faktor, som øker den potensielle etterspørselen etter tankskip, er naturgassprisen, som nå har nådd nivåer hvor de som kan skifter til fyringsolje som alternativ energikilde. Dette gjør igjen at raffineriene vil produsere mer fyringsolje på bekostning av bensin.Det påpekes at jo lenger raffineriene holder ut med sin vent-og-se-holdning jo sterkere vil rallyet i tankmarkedet bli når de begynner å kjøpe råolje.- Så det ser ut til at skipsrederne kan se frem til et sterkt marked denne våren selv om markedet ser litt forvirrende ut akkurat nå, skriver Engelsen i en rapport.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.