Gå til sidens hovedinnhold

Ny trefelling skaper reaksjoner: 48 trær må vike for MDG-byrådens sykkelplaner

Trær felles nå i flere gater i hovedstaden for å gi plass til sykkelveier. - Det er veldig trist, sier en av naboene.

Se videointervju med nabo som reagerer på trefellingen:

HOFFSVEIEN, OSLO (Nettavisen): På Lambertseter på Oslos østkant har det kommet kraftige reaksjoner fra lokalmiljøet etter at 22 eldre trær i forrige uke ble felt for å gi plass til bygging av nye sykkelveier.

Men det er ikke bare der trær skaper debatt. Det samme skjer nå på Skøyen, litt lenger vest i hovedstaden. I Hoffsveien i Bydel Ullern er en rekke trær felt av samme grunn. Totalt 48 trær må vike for rødmalte sykkelfelt.

- Jeg synes det er veldig trist. Det er mye god stemning, frisk luft og fint for miljøet med sånne store, gamle trær. Jeg synes det er veldig trist at de blir borte, de som er så gamle og har stått her så lenge, sier en av naboene som reagerer.

Ida har bodd i bydelen i 15 år, og kan ikke skjønne hvorfor det er nødvendig.

- Så jeg håper virkelig at det kommer noe nytt på plass her, sier hun til Nettavisen, og kikker ned på trestubbene som nå står igjen.

Nettavisen kjenner identiteten til Ida, men hun ønsker ikke stå frem med fullt navn.

Se videointervju lenger opp i saken.

Les også: Raser mot MDG-byråden etter trefelling: - Sykkelveier trumfer tydeligvis alt

- Det er dumt

Som i Langbølgen på Lambertseter, er planen også i Hoffsveien å oppgradere gata for å bedre forholdene for syklende, gående og kollektivreisende.

Veien skal utvides og det skal bygges sykkelfelt med 1,5 meters bredde. I tillegg skal bussholdeplassene oppgraderes.

- Hva har dere fått som forklaring på hva som skal gjøres her?

- Det er ny gang- og sykkelsti, men jeg trodde ikke at det skulle gjøres så stort innhogg i gamle, flotte trær. Så vi har fått veldig lite informasjon. Det jeg finner av informasjon er stort sett fra grupper på Facebook og fra nærmiljøet, sier Ida.

- Hva synes du om denne prioriteringen av sykkelstier framfor gamle trær?

- I utgangspunktet synes jeg det er fint at det prioriteres sykkel- og gangfelt, men det er dumt når det går utover trær og det man nesten kan kalle kultur og miljø i området, sier hun.

Les også: Omstridt trefelling i Oslo: - Rart at man klager over at det investeres 130 millioner

- Mye av sjarmen forsvinner

Nå håper hun at Oslo-byrådet sørger for at det plantes masse nye trær i gata.

- Jeg håper virkelig at det plantes godt med nye trær, og at det blir gode grøntområder slik at vi får litt grønne lunger rundt her, sier hun, som forteller om mange reaksjoner mot treffellingen i nabolaget.

- Jeg ser at det er et veldig stort engasjement, sier hun, og viser til debatter om saken på sosiale medier.

En annen nabo som reagerer på trefellingen, er Terje Lauritzsen, som har bodd og jobbet på Skøyen det meste av sitt liv.

- Det er leit at de hogger ned trær over hele byen, sier Lauritzsen til Nettavisen.

Selv bruker han både bil og sykkel, men mener egne sykkelstier ikke er nødvendig da mange likevel overser dem - og i liten grad benytter sykkelveiene.

- Mye av byens sjarm forsvinner. Og man undrer seg også over den voldsomme pengebruken i en by som har mange utfordringer, sier han.

Frp: - Skam og vandalisme

Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, reagerer også kraftig på trefellingen som nå finner sted rundt om i hovedstaden.

- Dette er ingenting mindre enn stor skam og vandalisme. Det er folk sine nærmiljø som byrådet med MDG i spissen raserer, og gjør uopprettelig skade ved å hugge ned trerekke etter trerekke, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Hun viser samtidig til at byrådet har som mål å plante 100.000 trær innen 2030.

- Det fremstår nå som en vits. De hugger jo ned trærne i stedet. Det ser ut som det er i ferd med å reise seg et folkeopprør med fortvilte Oslo-borgere som er lei seg over at de raserer nærmiljøene deres med snauhugst, sier Wilhelmsen.

Frp stemte mot planene da sykkelveien i Hoffsveien ble vedtatt av bystyret i 2018, og ser ikke fram til fortsettelsen av sykkeltilretteleggingen.

- Under selve saken ligger det en kartbok på hele 84 sider med oversikt over planlagte og etablerte sykkelveier i Oslo. Det betyr at dette bare er begynnelsen. De sykkelveiene vi til nå har sett og som har skapt så stor motstand lokalt, er bare en liten del av fortsettelsen, påpeker hun.

- Mener det er uakseptabelt

På Lambertseter har det vært store protester fra lokalmiljøet, og lederen av bydelsutvalget, Knut Falchenberg (H), mener folk i nabolaget ikke er blitt hørt - eller ønsker sykkelveiene. Wilhelmsen mener byrådet nå har for mye makt.

- Jeg mener det er helt uakseptabelt at byrådet kan sette i gang med sykkelveier uten at de enkelte planene behandles og voteres over hver for seg. Nå er det slik at Bymiljøetaten og byrådet har all makt i sisteleddet, sier hun, og legger til:

- Av det jeg forstår så sender de ut henvendelser om å få innspill, men de trenger ikke å ta hensyn til det. Nå håper jeg igjen at det skal være mulig å få flertall for Frps forslag om at det er bydelsutvalgene som heretter skal bestemme hvor deres sykkelveier skal gå, slik at vi får byrådet vekk fra denne posisjonen.

Berg: - Har forståelse

Det er byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), som er øverste ansvarlige for sykkelveiplanene. Hun sier det er nødvendig å felle noen trær.

- Det er dessverre nødvendig å felle trær i Hoffsveien for å kunne skape tryggere og bedre forhold for fotgjengere og syklister. Trær gjør byen grønnere og triveligere, og jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner når trær må felles, sier Berg til Nettavisen

Hun understreker samtidig at de forsøker å unngå trefelling der det er mulig.

- Men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig for å få gode sykkelveier og trygge skoleveier, sier byråden.

Som Nettavisen har omtalt tidligere, har byrådet satt av 361 millioner kroner til å bygge 25 kilometer med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2021.

- Ikke på bekostning av grønn by

- Det er nå flere saker i Oslo der felling av trær skaper stor debatt. Hvorfor er det viktigere med sykkelfelt enn disse trærne?

- Vi gjør det vi kan for å unngå å felle trær til fordel for sykkeltilrettelegging. Det gjøres vurdering av fagfolkene som jobber med dette, og der det er nødvendig å felle trær, erstattes trærne så godt det lar seg gjøre. Sykkelfelt skal ikke gå på bekostning av en grønn by, påpeker MDG-byråden, og legger til:

- Generelt jobber vi med å legge bedre til rette for de som går, sykler og reiser kollektivt slik at det blir enda enklere å velge et alternativ til bilen. Hvis flere velger å sykle vil det frigjøre plass til de som er avhengige av bilen i dag, og gi mer plass på buss, trikk og T-bane.

Les også: Ble for dyrt å åpne Oslo-bekk - nå vurderer MDG-byråden å åpne 30 andre bekker

- Planter 62 nye trær

Bymiljøetaten, som utfører arbeidet, viser også til at det skal plantes nye trær.

- Vi har forståelse for at det kommer reaksjoner når det fjernes trær. Hovedregelen er at trær som felles i forbindelse med gateoppgraderinger skal erstattes. Det skjer også her, sier pressekontakt Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Hun opplyser at det totalt skal felles 48 trær, der 26 av disse er små trær (10-30 cm stamme), 14 mellomstore trær (30-75 cm stamme), 4 store trær (75-125 cm stamme) og 4 trær som er definert som flerstammede.

- Det skal plantes 62 nye enkeltrær på strekningen, og det skal etableres et regnbed nord for rundkjøringen ved Engebretsvei, med stauder og busker for å håndtere og rense overvann. I tillegg skal det plantes rundt 150 masseplanter (tidlig stadie av skog) i området ved kulvert over Makrellbekken, skriver Birkeland Tangen i en epost.

- Sammenhengende sykkelfelt

Bymiljøetaten skriver på sine nettsider om prosjektet at «et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen».

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalléen.

«Den aktuelle strekningen inngår i Plan- og sykkelveinettet i Oslo og kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og sør i Hoffsveien. Dette er en strekning som binder Ring 3 mot E 18, og vil være en viktig kobling for syklende mellom Skøyen og Smestad», skriver etaten.

Det skal arbeides i området fra trikkesporet til krysset Engebrets vei, der det skal etableres rundkjøring, frem til juli. Etter planen blir den ene siden av veien tatt først, og arbeidet skal være ferdig i slutten av april.