Gå til sidens hovedinnhold

Ny trikkeholdeplass på Torshov

Den nye trikkeholdeplassen på Torshov åpnes med pomp og prakt onsdag 08.00. Det vil bli servering av gløgg og pepperkaker til de reisende, melder Oslo Sporveier i en pressemelding.

Administrende direktør i Oslotrikken, Torild Skogsholm, og direktør i Samferdselsetaten, Knut O. Gabestad, vil foreta åpningen av holdeplassen.

Mer trafikksikker

Denne holdeplassen var en av de få trikkeholdeplassene i Oslo med av- og påstigning direkte ut i veibanen, med de trafikksikkerhetsmessige ulempene dette innebærer.

Dessuten hadde holdeplassen lav standard og dårlig synlighet i gatebildet.

Trikkeholdeplassen er nå oppgradert ved å samle begge trikkholdeplassene i et kvartal for å få et mer helhetlig og bedre synlig kollektivknutepunkt.

Tiltaket vil gi holdeplassene økt standard og dermed redusert av- og påstigningstid. Dessuten blir det redusert ulykkesrisikoen for kollektivreisende ved av- og påstigning direkte ut på fortauet og ikke som tidligere ut i kjørebanen.

Ny kantsteinslinje med brede fortau vil gi området en helhetlig utforming og bedre lesbarhet for trafikantene.

Under tre måneder

Anleggsarbeidene ble igangsatt 25. september 2007 med forsert anleggsdrift, og med utvidet arbeidstid fra 07-19.

Dette ble gjennomført for å korte ned anleggsperioden og for å redusere konsekvensene for trikken og berørte naboer.

Dermed ble trikkeholdeplassen til 14 millioner kroner ferdig på bare tre måneder.

Reklame

NÅ: Tilbud på alle produkter fra Dewalt