Ulven ble skutt i et område som ligger utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, opplyser lokale lisensfellingsmannskaper til Rovdyr.org.

Det er den tredje ulven som er felt siden lisensfellingsperioden for ulv startet 1. desember.

Lørdag ble det felt en ulv i Rendalen kommune, mens det fredag ble felt en ulv i Løten kommune.

Rovviltnemndene har bestemt at inntil 31 ulver kan skytes under jakten som pågår til 31. mai neste år. Rovdyrnemndene har samtidig vedtatt at inntil 26 ulver i til sammen fire familiegrupper skal kunne skytes inne i ulvesona i en jaktperiode som varer fra 1. januar til 15. februar.

Naturvernforbundet reagerer

Til sammen kan altså 57 ulver felles under jakten. Det tallet synes Naturvernforbundet at er for høyt.

– Hvis kvotene ikke endres, vil det ramme de norske ulvene hardt. Ulven er kritisk truet, og Norge har forpliktet seg til å ta vare på bestanden, både gjennom eget lovverk og Bern-konvensjonen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han peker på den samlede belastningen for ulvebestanden i Norge.

– Den samlede belastningen blir altfor stor når 57 dyr av en kjent helnorsk bestand på 30–31 ulver vedtas skutt, sier Gulowsen.