Norske foreldre er mye mer fornøyd med barnehagene sine enn foreldre i våre naboland Sverige, Danmark og Finland.

Det viser en fersk undesøkelse fra EPSI Rating Norge, som hvert år måler brukertilfredsheten med utdanningsløpet i Norden.

- Vi har undersøkt dette i mange år, og det holder seg stabilt høyt i Norge. Det er et tegn på at den norske barnehagesektoren leverer en topp tjeneste, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge, til Nettavisen.

Les også: Byrådet i Oslo har brukt 596 millioner på å kjøpe private barnehager

- Noen billengder foran

I årets undersøkelse, der 500 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har svart, kommer det tydelig fram at forskjellen er stor mellom de nordiske landene.

Norske barnehager får et resultat på 88 poeng, på en skala fra 0 til 100. Mens både Sverige og Finland ligger om lag ti poeng lavere, med henholdsvis 79,2 og 78,1 poeng.

Minst fornøyd er danske foreldre, med en score på 73 poeng.

- Man ligger jo noen billengder foran Sverige, Finland og Danmark, konstaterer Høst.

Barnehagesektoren i Norge får også et litt bedre resultat sammenlignet med fjorårets undersøkelse, med en økning på 0,8 prosentpoeng.

Les også: Oslo må betale opp mot 100 millioner til private barnehager: - En skandale

Private på topp

Resultatene for både de kommunale og private barnehagene her i landet er gode, men nok en gang er det de private barnehagene som får de beste tilbakemeldingene.

«Dog ses det at tilfredsheten blant foreldre med barn i kommunale barnehagene øker, noe som betyr at forskjellen i foreldretilfredsheten er mindre enn på lenge», påpekes det i undersøkelsen.

Den tydeligste forskjellene mellom private og kommunale barnehager, finner vi på spørsmål som omhandler mat og kosthold, samt på barnehagenes uteaktiviteter og turer.

- Kommer ikke av seg selv

Private barnehagers landsforbund (PBL), understreker imidlertid at resultatene ikke kommer av seg selv.

- Det at foreldre er så godt fornøyde med barnehagene, har vi sett så mange ganger at det nesten blir oppfattet som en selvfølge. Men det er ingenting som kommer av seg selv. Så dette skal både eiere, ledere og ansatte ta som en klapp på skulderen, enten de er i kommunale eller private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund (PBL) til Nettavisen.

Les også: Frp angriper SV: - Spikeren i kista for reformen de selv laget

Hun mener at forskjellene er så store i Norden, at det burde være interessant for myndighetene å se nærmere på hvorfor det er sånn.

- Selv tror jeg at miksen av kommunale og private barnehager i Norge er en vesentlig del av suksessen. I Norge går halvparten av barna i private barnehager, mens fordelingen er om lag 80/20 i favør offentlige barnehager i øvrige nordiske land, sier Lindboe.

- Det er en suksess

- Hvorfor tror du de private barnehagene havner helt øverst?

- Ettersom dette er systematisk og over tid i alle kjente nasjonale foreldreundersøkelser, er det åpenbart ikke tilfeldigheter. Kanskje er det noe med måten barnehagene er drevet på? Strekker de seg litt lengre? Det er i alle fall helt tydelig at private får mer ut av ressursene de bruker og dette burde det være spennende å kartlegge nærmere, sier Lindboe.

Gunnar Stavrum: Regjeringen kutter 600 millioner til private barnehager og gir dårligere tilbud til barna

Hun viser til at de siste årene har vært ekstra utfordrende for private barnehager.

- Både det mye omtalte Storberget-utvalget og regjeringens kutt i pensjonspåslaget skapt uro og bekymring for eiere og ansatte. Uten at det har gått på bekostning av det svært gode tilbudet de gir til barna våre, sier Lindboe.

Samtidig mener hun det er viktig at vi har både private og kommunale barnehager.

- De private og de kommunale spiller hverandre gode og skaper kvalitet og mangfold som kommer barna våre til gode. Dette bør vi ta vare på og utvikle videre i årene som kommer, sier hun.

- Uten stopper Norge

I fjorårets og årets EPSI-undersøkelse er foreldrene også blitt spurt om hvordan de opplever håndteringen av covid-19-pandemien.

Også på dette området skiller barnehagene seg ut i positiv retning.

- Noe av det vi har lært av pandemien er at uten barnehager stopper Norge. Både ansatte og ledere i barnehagene har strukket seg veldig langt for å gi et så normalt tilbud som mulig i en alt annen en normal situasjon, sier Lindboe.