Gå til sidens hovedinnhold

Ny valgkampstrategi

Vestre Aker Høyres leder, Lars Asbjørn Hanssen, varsler en ny og annerledes valgkamp for partiet. Lokallagets strategi kan bli adoptert av Høyre over hele landet.

Vestre Aker: - I stedet for å fortelle velgerne hva de skal stemme og hva de skal mene, går vi nå ut og spør velgerne hva som er viktig for dem i lokalsamfunnet. Dette gjør vi på flere måter og nivåer. Vi inviterer til dialog med velgerne, sier Lars Asbjørn Hanssen.
Vestre Aker Høyre har gjennomført en spørreundersøkelse med et utvalg på 300 representative personer, hvor partiet fikk klare signaler om hva folk i bydelen er mest opptatt av.

Tydelige svar

- Uten å avsløre for mye av undersøkelsen, kan jeg likevel si så mye at det å bevare byens grønne lunger betyr mye for våre innbyggere. Det er kanskje ikke så overraskende, men folk er svært opptatt av at grøntarealer i nærmiljøet betyr mye trivselsmessig og gir helsemessig gevinst. Dette er bare ett av flere spørsmål vi fikk tydelige svar på og et skritt mot en dialog vi ønsker med velgerne. Selv om partiet Høyre har et politisk program, skal dialogen med velgerne bevisstgjøre oss med hensyn til at vi representerer velgerne og ikke oss selv. Samtidig skal vi sannsynliggjøre at Høyre er i stand til å gjennomføre en politikk som er i tråd med velgernes ønsker. Vårt lokalprogram er på det praktiske plan i samsvar med det som kom frem i undersøkelsen, sier Hanssen.
Han tror at avdekking av velgernes prioriteringer med hensyn til hva som er bra for bydelen, vil bidra til å bevare særpreget for en god bydel.
- I den sammenheng er for eksempel mange opptatt av at bydelen skal ha en fornuftig fortetting. Tidligere erfaring har vist at dette har kommet galt av sted. Derfor vil vi jobbe med praktiske løsninger som motvirker at videre fortetting ødelegger byens særpreg, sier Hanssen som ser faren i å bli beskyldt for å være populistisk ved å føye seg etter velgernes ønsker.

I takt med befolkningen

- Høyres ideologi ligger der uansett. Dette er også en test for å se i hvilken grad vi er i takt med befolkningen. Uten samsvar med hva politikerne synes er viktig og hva velgerne synes er viktig, kan det fort bli en overkjøring av velgerne, et slags "demokratisk diktatur". Det vil i så fall igjen føre videre til politikerforakt. I praktisk politikk vil utfordringen hele tiden være å avbalansere forholdet mellom flertallets fordeler og minimalisere ulempene for dem som blir berørt. Et eksempel fra vår bydel kan være en fremtidig utvikling av Storebrandtomten. En barnehage, eventuelt ungdomsskole vil være en styrke for bydelen, men samtidig må vi sørge for at ulempene for nærmiljøet blir minst mulig. Her kommer rekkefølgebestemmelsene inn med utvikling av veier, fortau, støydemping og så videre som skal gli godt inn i nærmiljøet. Her må vi også finne løsninger for et aktivt tennismiljø, som også blir berørt.

Trygghet

Han er heller ikke overrasket over at mange er opptatt trygghet i nærmiljøet.
- Når vi først snakker om trygg by, så er det lite reelt når man for eksempel må sende seksåringer ut på skoleveien uten fortau. Det sier seg selv at dette er ting vi forsøker å gjøre noe med hele tiden.
Hanssen har presentert dialogprosjektet for partikolleger i andre byer.
- Dette er utviklet i samarbeid med profesjonelle folk, men både ideen og utformingen er først og fremst et Vestre Aker-prosjekt. Vi har fått meget god respons hele veien. På mange måter er dette voksenopplæring og bevisstgjøring av politikere, som skal føre til et bedre samspill og nærhet til våre velgere. Det må være til stede. I kommunevalgkampen vil alle våre mandater til bydelsutvalget stå på stand og møte folk, slik at velgerne får mulighet til møte og komme på talefot med de personene som eventuelt skal representere dem. Vi håper at en slik dialog også kan avsløre at noen som tidligere har hatt et annet partistandpunkt egentlig er en Høyrevelger, sier Hanssen med overbevisning.

Reklame

Siste sjanse: Halv pris på alt fra Comfyballs