OSLO (NTB, Nettavisen): Luftforurensning har i perioder vært et problem i byene, spesielt på vinteren. Særlig svevestøv og nitrogendioksid gir lokale utfordringer. På kalde dager - med det meteorologene kaller inversjon - låses forurenset luft i lave luftlag og kan skape alvorlige plager for sårbare grupper, som eldre, gravide, barn og de med astma og luftveisplager.

Nå har forskere ved Meteorologisk utviklet en ny varslingsmodell, som viser den lokale luftforurensningen i nåtid og 24 timer framover.

Sjekk ditt vær- og luftvarsel på nye yr.no her

Dekker hele Norge

– Modellen kombinerer værvarselet og utslipp for å beregne luftkvaliteten. Slik kan vi dekke hele Norge, ned til et så lite område som 50 meter, sier seniorforsker Bruce Rolstad Denby ved Meteorologisk institutt ifølge en pressemelding. Meteorologene har samarbeidet med Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om den nye varslingstjenesten.

Kommer med app

Tjenesten er i første omgang tilgjengelig på nett, opplyser Meteorologisk institutt. Senere skal det også komme en app.

- Vinteren er høysesong for luftforurensning, derfor passer det bra å lansere luftkvalitet på Yr nå. Hvis du skal ferdes ute er det ikke bare været som er relevant, men også kvaliteten på lufta du skal bevege deg i, sier Ingrid Støver Jensen, produktutviklingssjef for Yr.

Flere dager med farevarsel

Nettavisen har tidligere skrevet flere saker om luftkvaliteten i norske byer og nivåer av luftforurensning som også innebærer helserisiko for friske personer. Høye verdier av nitrogendioksid i lufta kan ifølge ekspertene gi økt mottakelighet for infeksjoner, irritasjon og betennelsesreaksjoner i luftveiene, forverring av akutt og kronisk bronkitt, astmaanfall og økt dødelighet av luftveis-, hjerte- og karsykdommer.

Hvis konsentrasjonen av NO2 overstiger 3,6 mg per kubikkmeter er gassen farlig selv om den kun pustes inn over en kortere periode.