Elever på videregående skole anbefales nå å bruke munnbind på vei til og fra undervisning, og i fellesarealer.

Dette gjøres som et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte.

Munnbind skal være gratis for elevene, og staten tar regningen.

Etter en innspillsrunde fra organisasjonene har fagmyndighetene nå laget en egen smittevernveileder for videregående skole.

Skoleeier kan i samråd med ulike lokale helsemyndigheter vurdere bruk av munnbind utenfor undervisningen.

Bedre forutsetning for munnbind-bruk

Kunnskapsdepartementet kunngjorde veilederen onsdag ettermiddag.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier i en pressemelding tirsdag at de eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig.

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak, sier Melby.

Hun fortsetter:

– For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel.

Les også: Bydel Stovner har størst vaksineskepsis i Oslo

Ikke erstatning for å holde avstand

Hvis munnbind anbefales, skal det være frivillig for elever og ansatte om de vil bruke det.

Det står i veilederen at munnbind bør deles ut gratis til elevene. Regjeringen har vært tydelig på at kommunene vil få kompensert merutgifter som følge av pandemien. Det vil også gjelde utgifter til munnbind.

Videre presiseres det at munnbind ikke skal være en erstatning for å holde avstand.

Anbefalingen om avstand er nylig oppjustert til å holde 2 meter avstand til andre der det er mulig i resten av samfunnet. Dette gjelder ikke barnehager og skoler, fordi det må være praktisk mulig å holde barnehager og skoler åpne.

Kunnskapsdepartementet peker på at når det ikke er mulig å holde avstand, blir det desto viktigere å reduserer antall nærkontakter.

Les også: Gir beskjeden mange gruer seg til å få: – Jobben er krevende