Boligprosjektet ble finansiert fra Statsbyggs reguleringsfond og har en totalpris på 361 millioner kroner.

Onsdag fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) se det ferdige resultatet.

– Det jeg har sett her i dag, er veldig imponerende. Byggearbeidet har blitt ferdigstilt i rekordfart, på et sted og i et klima som er veldig krevende. Mangler du en pakke med spiker her oppe, byr jo det på utfordringer, sier Mæland til NTB.

Kartlegging av skredutsatte områder

I april i fjor fikk Statsbygg i oppdrag å bygge boligene i Gruvedalen i Longyearbyen. Litt over ett år senere står 60 splitter nye boliger oppført – bygd på stålpæler som er fundamentert til fjell for å unngå problemer med permafrosten.

Byggingen ble vedtatt av regjeringen i etterkant av de store snøskredene i Longyearbyen høsten 2015 og januar 2017. Fremdeles er det hus som står tomme etter evakueringene.

Det er blitt foretatt en omfattende kartlegging av alle boligområdene for å undersøke graden av skredfare. Ifølge lokalstyrets oversikt er om lag 180 boenheter i byen ikke lenger beboelige som følge av enten skred eller skredfare. Per i dag finnes det rundt 1.300 boenheter i Longyearbyen.

Behov for flere boliger

Mæland sier at det gjenstår mye arbeid for å løse utfordringene til et lokalsamfunn som befinner seg i en rask og kraftig endring.

– Boligsituasjonen på Svalbard har lenge vært krevende, og den er enda mer krevende nå. Det har gått ut anbud om nye studentboliger, og fra og med høsten av vil det være folkehøyskole her. Det krever flere boliger. Det har lenge vært boligmangel her oppe, og det er hele tiden behov for boliger, sier Mæland.

– Nye næringer er blomstret opp med nye etableringer, spesielt innenfor reiseliv. Dette er et samfunn med kraftige endringer innenfor arbeidskraft, boligsituasjon og klima. Alt dette fører til at vi er nødt til å jobbe på tvers av departementene, og det gjør vi også, sier hun.

(©NTB)