Gå til sidens hovedinnhold

Nye bunner for fastrentelån

Rentenivået for boliglån med fastrente fortsetter å rase. Nå kan du binde i tre år under 5 prosent. Og det er foreløpig ingen tegn til at renten vil stige igjen

De lange rentene i det profesjonelle markedet har falt hodestups i det siste, og dermed følger også bankenes fasrentelån for bolig etter.Nå kan du binde renten i tre år under 5 prosent. I Nordea er renten 4,84 prosent nominelt. I DnB er renten 4,95 prosent. Begge deler gjelder lån på 500.000 innenfor 60 prosent av takst.Lengre bindingstider er noe dyrere. Fem år ligger på 5,17 i Nordea og 5,25 i DnB.Også for den lengste bindingstiden, ti år, faller nivået. I DnB kan du nå binde i ti år til 5,60 prosent nominelt. Er lånet over 1 million, kommer du ned på 5,50 prosent.Det er foreløpig ingen tegn til at nivået på lange renter trekker oppover i det profesjonelle markedet.Avkastningen man får ved å kjøpe statsobligasjoner danner et utgangspunkt for fastrentelån på bolig, og disse har falt og falt.Avkastningen - "yielden", på fagspråket - på norske statsobligasjoner med ti års rentebinding har i løpet av uken falt fra rundt 4,75 til rundt 4,45 prosent, etter at sentralbanksjef Svein Gjedrem helt overraskende varslet at det kan komme større rentekutt enn de halve prosentpoengene som Norges Bank har senket sine styringsrenter med siden i vinter.Flytende boliglånsrenter følger etter Norges Banks styringsrenter, med påslag for risiko og administrasjon, og det ventes derfor klart lavere flytende boligslånsrenter til høsten.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene