Gå til sidens hovedinnhold

Nye DNA-analyser: Ulv i Norge kan stamme fra en dyrepark i Paris

Nye DNA-analyser finner at ulven i Norge kan stamme fra både Frankrike og Latvia.

Det er Telemark Bonde- og Småbrukarlag som har samlet inn DNA fra ulver som har dødd i Norge, og analyseresultater de nå har fått fra Tyskland skal ikke vise slektskap mellom ulvene i Norge og finsk ulv, skriver Nationen.

Resultatene fra analysen skal legges fram for årsmøte til Norges Bonde- og småbrukerlag på Gardermoen fredag kveld. Selskapet som har foretatt analysene, ForGen, er et privat rettsmedisinsk Institutt i Tyskland, skriver TV 2.

De finner blant annet at ulv fra Slettåsflokken i Trysil kan stamme fra en dyrepark i Paris, at noen ulver kan ha slektskap med molosserhunder og at noen kan stamme fra Latvia.

På spørsmål fra Nationen vil ikke analyseansvarlig hos ForGen, Nicole von Wurmb-Schwark svare direkte på om resultatene dokumenterer eller tilbakeviser at ulven i Skandinavia er vandret inn via Finland eller om de dokumenterer eller tilbakeviser at det er genmateriale fra hund i den skandinaviske ulvebestanden, skriver de.

- Det merkelige og interessante er at de analyserte ulvene i Norge har forskjellige haplotyper fra ulvene fra Finland. Det vil i det minste bety at ingen av tispene i Finland er i slekt med ulv i Skandinavia. Det kan tenkes at bare hannulver er kommet til Norge fra Finland. Vi ser bare på morssiden, skriver Wurmb-Schwark i en e-post til Nationen.

Les også: - Vi har mer bruk for ulv enn sauebønder

Ifølge Telemarksbonde Regina Brajkovic mistenkes det at noen av ulvene er hybrider mellom ulv og molosserhunder, sier hun til TV 2. Ifølge TV 2 har hun ikke tro på at ulven vandret usett fra Finland eller Russland og inn i Hedmark.

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforskning NINA påpeker overfor TV 2 at all tidligere forskning taler i mot de nye resultatene. Han sier det tidligere har det vært konkludert med at ulven sannsynligvis har vandret inn fra Finland eller Russland, og det er heller ikke tidligere dokumentert at det er genmateriale fra hund i ulvestammen. Han er ikke kjent med hva slags referansemateriale og analysemetoder det tyske instituttet har brukt og vil derfor ikke kommentere innholdet, skriver TV 2.

Samtidig som disse DNA-analysenes resultater er klare, har NTNU vitenskapsmuseet satt i gang et prosjekt, på oppdrag av Stortinget, der ulvens opprinnelse skal kartlegges.

Les også: Hver ulv koster Norge minst 1,7 millioner kroner

Kommentarer til denne saken