Se Bent Høie i vinduet overfor fortelle at besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.

- Vi mennesker trenger å være sammen. Besøksstansen har rammet de eldre hardt. På fødeavdelingen har ikke fedre kunne vært til stede. Nå som epidemien er under kontroll er det ikke lenger besøksstans. Vi mener det er trygt og riktig at vi større grad åpner opp for besøk, innledet Høie med.

- Dette gjelder alle. Fra syke og eldre til personer med demens. Vi beskytter oss selv med smitteverntiltak, og nøyaktig hvordan smitteverntiltakene blir når du drar på besøk blir opp til institusjonene, la Høie til.

- Egne vurderinger

Helse- og omsorgsministeren snakket videre om at enhver må ty til sunn fornuft, før de skal besøke sine eldre.

- Det er egne vurderinger, og enhver må tenke på dette før de drar på besøk, fortalte Høie.

- Dersom du har lett risiko kan du reise og dra på besøk, men du skal fortsatt holde avstand. Dersom det skulle komme mer smittespredning må vi endre rådene, men der er vi ikke nå, sa helse- og omsorgsministeren videre.

Han understreket hvor viktig det er at enhver bryr seg om de som er i risikogruppen, ved å vaske hender og holde avstand på jobb og på butikken.

Endringer i helselovgivningen

De midlertidige endringene i helselovgivningen som ble innført i forbindelse med koronautbruddet, blir opphevet.

- Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sa Høie.

Konsekvensene av endringene ble blant annet at en del operasjoner ble utsatt.

Oppdaterte veiledere

Kunnskapsminister Guri Melby varslet innledningsvis at det vil komme nye og oppdaterte veiledere for barnehager og skoler.

- Målet er å gi forutsigbarhet på lang sikt. Som kunnskapsminister er jeg stolt over å representere en sektor som har tatt ansvar, og nå er tiden inne på å løsne de nye tiltakene, sa Melby.

- Per i dag tilsvarer de tiltakene vi gjennomfører i barnehagene røde tiltak, men vi kan gå over til gult nivå som er moderate tiltak. Rødt nivå har begrenset til et visst antal barn og avstand. På gult nivå kan vi gå bort ifra en meters kravet, sa Melby.

Forsatt tilstrebe avstand

I barnehagene betyr det at hele avdelinger regnes som én kohort, men at man fortsatt skal unngå trengsel og store samlinger. Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre, og man skal tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

Ansatte kan også veksle mellom forskjellige klasser, men det oppfordres til å unngå trengsel og store samlinger. Reglene er noe forskjellige for barneskolen, ungdomsskolen og de videregående skolene. På videregående oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand utenfor klasserommet når nivået er på gult.

- Jeg vet at det er mange spente der ute som har fått avlyst sine skolebesøk frem til høsten. Men det ser ut som at vi nå får en skolestart, hvor elever får møte hverandre og hele klassen. Det gleder vi oss til, avsluttet kunnskapsministeren med.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser

Helsedirektør Bjørn Guldvog snakket om en rapport som ble opprettet 12. mars, som skal fortelle om de samfunnsøkonomiske kostnadene av covid-19.

- De gjenstående restriksjonene som vi har nå, gjelder i kultur- og serveringssektoren, hvor det skal holdes avstand. Men nå anbefales etter hvert at det lettes noe på restriksjonene og smitteverntiltakene. Hver sektor og region må finne ut av hvordan dette skal gjøres, sa Guldvog.

Helsedirektøren fortalte til slutt at målrettede tiltak rettet mot risikogruppene, blir ekstra viktig i tiden fremover.

95 prosent friskmeldt

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, presenterte nye og oppdaterte tall, og sa at 95 prosent at de som har fått covid-19 har blitt friskmeldt.

Hun snakket videre om den reviderte veilederen for barnehager og skoler.

- Det er fortsatt svært lite smitte blant barn og unge. Vi har ikke observert en økning i smitte blant barna i denne aldersgruppen siden uke 16, sa hun.

Uke 16 var uken før barnehagene og 1. til 4. trinn på skolene åpnet igjen.

- Det vil nå være mulig å gå fra rødt nivå til gult nivå på grunn av de lave smittetallene, sa Vold avslutningsvis, og henviste til det kunnskapsminister Melby sa tidligere på pressekonferansen.

Hun fortalte også at de reviderte veilederne for barnehager og skoler vil komme fredag 29. mai.

Breddeidretten

Helse- og omsorgsministeren fikk også spørsmål om når breddeidretten kan komme gang igjen.

- Det skal vi snart komme tilbake til. Nå prioriterer vi barnehager og skoler, men vi skal komme tilbake til dette snart, sa Høie.