Gå til sidens hovedinnhold

Nye millioner til bydelene

I dag fortalte byrådet hvordan tiltakspengene fra staten skal brukes. Det drypper mye på våre bydekler.. Bislett stadion får 31 millioner kroner. Frognerparken skal oppgraderes. Det samme skal Deichman hovedbibliotek og Frogner Hovedgård.

Staten har som tidligere omtalt omfattende planer innenfor våre bydeler. Også byrådet prioriterer våre bydeler høyt når de fordeler den kommunale krisepakken. Her kommer den komplette listen over Oslo-tiltak.

Mer til bane

Samferdsel: Byrådet foreslår å styrke vedlikeholdet av T-bane, trikk og tilhørende eiendommer med totalt 70 millioner utover det som er forutsatt i vedtatt budsjett.
I tillegg kommer en økt satsning på 46 mill. til asfaltering.

Penger til sykehjem

Det foreslås at det avsettes 62,5 millioner til tiltak i sykehjemmene, hvorav 16,5 millioner som skal benyttes til oppgradering av teknisk infrastruktur. 20 millioner benyttes til å etablere og vedlikeholde 90 avdelings- og postkjøkken ved sykehjemmene. Det bevilges 20 millioner til totalrehabilitering av produksjonskjøkken ved Kantarellen og Silurveien sykehjem. 6 millioner går til brannreduserende tiltak på Stovner og Økern sykehjem.

Penger til Bislett

Byrådet foreslår at det avsettes 31 millioner til oppgradering av innendørs løpebane på Bislett stadion. I tillegg avsettes det 30 mill til rehabilitering av bl.a. Romsås bad, og til vedlikehold av idretts- og nærmiljøanlegg.

Vestkanttorget oppgraderes

I tiltakspakken settes det av 22 mill. kr til oppgradering og vedlikehold av parker og badeplasser; slik som Frognerparken, Torshovparken, Stensparken, Huk og Ingierstrand bad. Det bevilges samlet 1,4 mill. til Stensparken til rehabilitering av basseng, fontene, asfaltering, kantsteiner. Det bevilges samlet 0,4 mill. til vedlikehold av fontene, lekeutstyr og steinarbeider på Vestkanttorget.

Nye skoledoer

Barn og unge: Byrådet foreslår at det budsjetteres 50 millioner til styrket vedlikehold, klimatiltak og brannsikringstiltak til ulike barnehageprosjekter.
Det foreslås benyttet 62,5 millioner til rehabilitering/vedlikehold av toaletter på 35 skoler over hele Oslo. I Bydel St. Hanshaugen skal Bolteløkka skole og Vestre Aker skole få penger. Det avsettes 1 mill. kr. til ungdomsklubben Riverside.

Jubel på Deichman

Vedlikeholdsetterslepet på kulturbyggene er betydelig. Til dette formålet avsettes 26 millioner fordelt på Deichmanske hovedbibliotek, Frogner hovedgård, Kirkeristen og Skøyen hovedgård.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis