Fredag beslutter regjeringen endringer i regelverket for bruk av elsparkesykler. De trer i kraft allerede fra 18. mai og åpner blant annet for 3000 kroner i bort om det er flere på elsparkesykkelen.

- Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene i regelverket. Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud. Vi tydeliggjør forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og at fotgjengere har prioritet på fortøy, og at fartsgrensen er på 6 km/t ved passering. I tillegg klargjør vi at trafikkreglene ikke skal begrense kommunal eierrådighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

De nye reglene åpner for at kommunene kan ilegge parkeringsgebyr og ha soner der elsparkesykler er forbudt. Promillegrense blir det foreløpig ikke, men Hareide sier til VG at regjeringen jobber videre med det spørsmålet.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet om regelendringene fra 18. mai.

Her er de nye reglene.

  • Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.
  • Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.
  • Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.