*Nettavisen* Nyheter.

Nye rutiner for oljeselskapene

Oslo Børs har presentert sine første retningslinjer for rapportering av oljereserver, men legger ikke opp til et stringent regime.

18.05.08 23:59

Etter en eksplosjon av nye olejselskaper på Oslo Børs de siste årene har det blitt behov for egne retningslinjer for rapporteringen av olje- og gassreserver. I dag har Oslo Børs lagt frem børsirkulæret som innholder de nye retningslinjene.Sirkulæret omfatter både rapportering av reserver, men også resultater av letevirksomhet.- Oslo Børs vil ikke med dette etablere nye eller endrede definisjoner for reserverapporering, og sirkulæret er således i stor grad en videreføring av etablert praksis basert på eksisterende og velkjente klassifiseringssystemer. I den grad bransjeorganisasjonene reviderer sine klassifiseringssystemer, anbefaler sirkulæret at de bransjenormer som til enhver tid er gjort gjeldende legges til grunn, heter det i en pressemelding fra børsen.Årlig rapport

Retningslinjene angir at det skal utarbeides en årlig reserverapport som skal legges ut som børsmelding i en egen meldingskategori i børsens meldingssystem.Oslo Børs forventer at retningslinjene vil følges, men det legges opp til et "følg eller forklar" prinsipp i forhold til de retningslinjene som gis. Med andre ord skal det forklares dersom et selskap velger å avvike fra retnignslinjene.I hovedsak ber Oslo Børs selskapene rapportere reservene på P90, påviste reserver og P50-nivå som er påviste og sannsynlige reserver.Dårlig tid

Oslo Børs anbefaler at selskapene følger retningslinjer med virkning allerede for årsavslutningen 2006.I den grad selskapene ikke ser seg i stand til å rapportere fullt ut i henhold til sirkulæret allerede for 2006, vil man kunne følge prinsippet om "følg eller forklar".Retningslinjene vil gjelde for selskaper med aksjer og notert på Oslo Børs, som er involvert i produksjon og letevirksomhet tilknyttet hydrokarboner.Sirkulæret kan leses

her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.