Samferdselsminister Knut Arild Hareide presenterer den nye smittevernveilederen for luftfarten under dagens pressekonferanse.

- I en periode nå har det vært få som har reist. Svært få har dratt på fritidsreiser, og et fåtall har dratt på jobb. Når Norge nå åpner opp litt etter litt, vil folk begynne å bevege seg mer og mer, og presset rundt transportsektoren vil bli større, og flere vil ta fly, sier han.

Et av de viktigste rådene er at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme, sier Hareide videre.

Les også: Koronasituasjonen i Sverige: - Det er fortsatt et veldig hardt trykk på intensivplassene

Viktig med tilstrekkelig avstand

Han sier det er viktig med tilstrekkelig avstand mellom passasjerer, både på flyplassen og i lufta.

- Det er mulig å begrense kontakten mellom ansatte og passasjerer, hvis de følger gjeldende råd, og gjennomfører kompenserende tiltak for å begrense smitte, kan helsemyndighetenes generelle råd fravikes. Det skal være ett tomt sete mellom hver hver passasjer, og det gir tilstrekkelig avstand. Det samme gjør midtgangen. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Samferdselsministeren opplyser videre at det ikke blir anbefalt å bruke munnbind og engangshansker, og at bruken av håndbagasje bør begrenses. Også matservering bør enten unngås eller deles ut på forhånd.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etter dialog med Luftfartstilsynet som har utarbeidet den egne smittevernveilederen for luftfarten.

410.000 har søkt om dagpenger

Over 410.000 personer søkt om dagpenger, og mange har fått søknaden ferdigbehandlet, men flere venter fortsatt, det sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland under dagens pressekonferanse.

Hun opplyser at Nav nå har behandlet fem ganger så mange flere dagpengesøknader i uken enn de gjør i en normalsituasjon.

- Stortinget har vedtatt mange endringer i dagpengevedtaket. Flere av disse regelendringene måtte på plass før Nav kunne starte saksbehandlingen av søknadene. Nå jobbes det med en løsning for automatisert saksbehandling, men før det må sakene behandles manuelt. Det har nå kommet 277.000 vedtak om dagpenger, og belastningen er ventet å bli ajour iløpet av juli, sier Mæland.

Les også: Livet etter korona blir færre flyavganger og dyrere flybilletter for folk flest

Hun benytter også muligheten til å minne om smittevernsreglene som har blitt utarbeidet.

- La meg minne om dette: Vi må vaske hendene ofte og grundig, vi må hoste i lommetørkle eller albuekroken, og vi må unngå steder der mange mennesker oppholder seg. Mange vet om disse tiltakene, men det viktigste er at vi følger de, avslutter justisministeren.

Halverer egenandelen for kompensasjonsordningen

Finansminister Jan Tore Sanner opplyser at 13.500 bedrifter har fått utbetalt støtte etter at kontantstøtteordningen ble lansert tidligere i april.

- Bare lånegarantien alene har så langt gitt bedrifter over hele landet tilgang til over fire milliarder kroner i lån de ellers ikke ville fått. I rekordfart har vi fått på plass en omfattende og bred kompensasjonsordning for næringslivet. Den er enkel å bruke, men skal være vanskelig å misbruke, sier han.

Les også: Koronaen skaper massive matkøer i New York: - En krigssone - de sloss om maten

Sanner sier videre at de vil gjøre noen justeringer på ordningen slik at den treffer bedre i neste søknadsrunde i mai. Blant annet vil egenandelen bedrifter må betale halvert fra 10.000 til 5.000 kroner.

- Den andre endringen er å åpne for at bedrifter som er pålagt å stenge, vil få kompensasjon for alvorlige kostnader i form av stell av dyr. Det vil for eksempel gjelde rideskoler. Det inkluderer også dyrefôr. Dette vil være klart i neste søknadsrunde for april, men vil bli etterbetalt for mars, sier Sanner.

Det jobbes også med å få på plass en beregningsmodell for sesongbaserte bedrifter, og den er ifølge finansministeren snart klar.

- Vi legger opp til en samlet etterbetaling for mars, april og mai, sier han.

Tirsdag er 119 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus. Det er seks færre enn på mandag. Antall respiratorpasienter er 32, som er det samme som dagen før, viser tall fra Helsedirektoratet. 7.605 personer er registrert smittet, og det er 205 koronadødsfall per 28. april klokken 12.30.

Les også: Helse- og omsorgsminister Bent Høie takker ungdommen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, finansminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Knut Arild Hareide stiller på den daglige korona-pressekonferansen.

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil være til stede.