Fem uker etter valgdagen er Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ferdig med forhandlingene. Tirsdag legger de frem deres nye byrådserklæring.