Dette er noen av sakene på sakskartet til bystyret onsdag:

  • Muntlig spørretime - sak 39
  • Marstrandgata 10, detaljregulering - sak 44
  • Innbyggerforslag - bomstasjon i Sørkedalsveien, konfigurering - sak 46
  • Nye veier til egen bolig - sak 48
  • Oslo storbylegevakt - bygging, finansiering og leiekontrakt med Oslo universitetssykehus HF - sak 51
  • Ullernchausséen 70, Radiumhospitalet detaljregulering
  • Klimastrategi for Oslo mot 2030 - sak 61

Kart nummer 1 til bystyrets møte

Kart nummer 2 til bystyrets møte

Følg bystyrets møte direkte på web-tv