Gå til sidens hovedinnhold

Nytt avslag for Viggo

Gjenopptakelseskommisjonen har enda en gang sagt nei til Viggo Kristiansen.

Knapt to måneder etter det forrige avslaget på begjæring om å gjenåpne Baneheiasaken, sier Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker igjen nei til Viggo Kristiansen.

Høsten 2008 begjærte Viggo Kristiansen gjenåpning av saken der han ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drapene. Advokat Sigurd Klomsæt mente at blant annet nye DNA-analyser tydet på at Kristiansen ikke sto bak de grufulle overgrepene og drapene på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia 19. mai 2000.

Uenig
17. juni i år sa kommisjonen seg uenig i at nye DNA-bevis svekker bevisene mot Viggo Kristiansen.

- Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at rettens administrator i tingretten var inhabil eller at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken. Det foreligger heller ingen avgjørelse fra en internasjonal domstol eller fra FNs menneskerettskomité om at avgjørelsen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av, skrev kommisjonen i avslaget.

Les egen sak her: Baneheia-saken gjenopptas ikke

Uenig igjen
18. juni sendte Klomsæt en ny begjæring, og 27. august mottok kommisjonen enda en begjæring om å gjenåpne saken. I den siste begjæringen ble det vist til at Kripos under etterforskningen i 2000 hadde utarbeidet en gjerningsmannsprofil som konkluderte med at bare én person hadde begått drapene. Klomsæt mente at denne profilen hadde blitt holdt skjult for forsvarere og domstol, og at politiet kan ha brutt loven ved å holde den skjult.

Kommisjonen har nå avvist den nye begjæringen, og avviser samtidig at politiet har brutt loven. Kommisjonen påpekte at profilen var omtalt i media i juni 2000 og derfor ikke var holdt hemmelig slik Klomsæt hevder.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken