Nyere forskning på fossiler av en barnetann og redskaper av stein, som er funnet i hulen Mandrin i Rhônedalen sør i Frankrike, bekrefter at utryddelsen av neandertalerne ikke var forårsaket av en brutal utslettelse.

Barnetannen, som stammer fra homo sapiens (det moderne mennesket) viser seg å være hele 54.000 år gammel.

Til nå har forskere anslått at neandertalerne levde i Europa for 400.000 år siden. Likedan har de antydet at de døde brått ut for rundt 40.000 år siden, ikke lenge etter et Homo sapiens ankom kontinentet fra Afrika. Det nye funnet viser noe helt annet.

Levde sammen

I en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Science Advances som BBC har plukket opp, skriver vitenskapskorrespondent Pallab Ghosh at de etter funnene av fossiler i grotten Mandrin, kan bekrefte at homo sapiens levde 12.000 år tidligere enn forventet. Dermed utelukkes det at neandertalerne ble brutalt utslettet på grunn a homo sapiens. De nye funnene omskriver dermed alle historiebøkene.

Ghosh fremhever at forskningen også tyder på at både neandertalerne og homo sapiens kan ha eksistert samtidig i store deler av Vest-Europa.

UNESCOs verdensarv-liste

Siden 1989 har et team studert og lett etter nye oppdagelser i grottesystemet Gorham. I de siste ti årene har de undersøkt Vanguard-grotten hvor de har funnet spor av neandertalere.

Neandertalerne bodde sammen i grotter i tusenvis av år. Vanguard-grotten i Gibraltar som er en del av grottesystemet Gorham, star på UNESCOs verdensarv-liste.

Les mer: Dette kan være neandertalernes siste bosted

Grottene er et testamente etter neandertalerne i Europa. Gjennom utgravninger i grottene har forskerne lært mye om deres liv. I grottene er det blant annet funnet steinverktøy som ligner pilhoder, som kan ha blitt brukt av moderne mennesker som pil og bue. Disse våpnene kan ha vært årsaken til at de klarte å overvinne neandertalerne for 54.000 år siden. At neandertalerne kom tilbake, bekreftet at det bare var en midlertidig seier.

Normal utrydding

Ifølge professor Chris Stringer, ved Natural History Museum i London, kan det tyde på at neandertalerne kan ha blitt gradvis utslettet som følge av en implementering av moderne menneskers nye kulturforandringer.

– Dette skjedde ikke over natten, men over en tidsperiode, sier Stringer til BBC.

Videre skriver han at funnene av steinverktøyet i grotten, indikerer også at barnets tann ble funnet sammen med vanlige moderne mennesker. Det kan bekrefte at homo sapiens og neandertalerne levde sammen i hulene i 10.000 år.

Nærmere sannheten

Stringer er tydelig på at det er sannsynlig at funnene stemmer overens med forskningen.

–Derimot vil flere data og DNA gi flere funn, som vil føre oss nærmere sannheten om hva som egentlig skjedde på slutten av neandertalertiden, informerer Stringer.